43/
Systémový model ledovce

Dopátrejte skryté vlivy v systému.

Ujistěte se, že jste neuvízli na povrchu problému, ale rozumíte jeho hlubším příčinám. Jednotlivými patry modelu ledovce prostoupíte od viditelných událostí, přes vzorce a struktury až k mentálním modelům, které ovlivňují podobu daného problému.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 2 výzkumníci a více

Nástroje: psací potřeby, papír / digitální nástěnka


 

Postup

   1. Určete si problém nebo situaci, kterou chcete prozkoumat do hloubky.
   2. Nejprve popište události, které můžete v souvislosti s problémem pozorovat.
    • Co se odehrává?
    • Jaké kroky spadají do aktuální praxe?
    • Jak vypadají zaběhlé postupy při řešení problémy?
   3. Dále pozorujte širší vzorce.
    • Jaké trendy můžeme sledovat v dané oblasti?
    • Jaké postupy jsou udržovány dlouhodobě?
   4. V dalším kroku odhalte hlubší struktury skrývající se za vzorci.
    • Co ovlivňuje nebo určuje dané vzorce?
    • Co tyto vzorce spojuje?
   5. Nakonec se dostaňte až na úroveň mentálních modelů.
    • Jaké hodnoty, postoje a přesvědčení ovlivňují celý systém jeho nastavení, fungování apod.?
   6. Analyzujte souvislosti mezi jednotlivými patry ledovce. Na úrovni struktur a mentálních modelů pak identifikujte hlubší příčiny, které nejvýrazněji promlouvají do podoby systému.
   7. Reflektujte, jak váš návrh zacílit na podněty z hlubších pater ledovce, abyste řešili skutečné příčiny problému, a ne jeho vnější „symptomy“.

Tipy

Odkrývání každého dalšího patra ledovce vyžaduje důkladnější porozumění novým rovinám problému, širšímu kontextu a aktérům, kteří dříve nebyli bráni v potaz. Práci s modelem proto můžete pojmout jako dlouhodobější proces, který vám udává směr při poznávání systému.


Počítejte také s tím, že metoda klade vysoké nároky na abstraktní myšlení a jistou citlivost při rozlišování strukturálních problémů od nahodilejších jevů. Je proto zcela na místě canvas konzultovat např. s experty a expertkami, kteří problému velmi dobře rozumí.


Existuje více variant modelu – projděte si pár canvasů (např. Systemic Design Toolkit, Untools, Ecochallenge) a vyberte si, se kterým se vám bude pracovat nejlépe.

Příklady a inspirace

Josina Vink ve své dizertační práci o tzv. service ecosystem designu navrhla vlastní variantu modelu ledovce pro analýzu sociálních struktur (zažitých společenských pravidel, norem a přesvědčení). Její canvas nabádá k reflexi, jaké sociální struktury pomocí designu udržovat nebo aktivně podporovat a jaké se naopak snažit transformovat.


Mari Suoheimo, Rosana Vasques a Piia Rytilahti analyzovali, jak design služeb pracuje s tzv. zapeklitými problémy. Pomocí modelu ledovce rozlišili jednoduché, komplexní a zapeklité problémy, aby dali najevo, že každá úroveň komplexity vyžaduje odlišný přístup a nasazení specifických nástrojů.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info