95/
Měření návratnosti investic (ROI)

Vypočítejte si, jak úspěšná je vaše investice.

Službu či produkt již máte otestované z pohledu uživatele, ale vyplácí se vám po finanční stránce? Spočítejte si, zda se vám vrátily všechny investice, které jste vložili do rozjezdu projektu. Pomůže vám metoda měření návratnosti investic (return on investments).

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 1 výzkumník

Nástroje: přehled všech nákladů, přehled zisku


 

Postup

   1. V prvním kroku dopodrobna vyčíslete celou počáteční investici. Připočtěte:.
    • materiální náklady,
    • náklady na služby,
    • personální náklady (hodiny, které jste na projektu strávili),
    • režijní náklady (nájem, energie atd.).
   2. Pro výpočet návratnosti investic použijte následující vzorec: 
    • ROI = ((výnosy – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]
   3. Výsledek se obvykle označuje jako čistý zisk a udává se v procentech.
    • Pokud je ROI záporné, znamená to ztrátu, pokud kladné, značí to zisk.
   4. Poněkud komplikovanější může být měření ROI ve veřejných službách, kde je třeba předem stanovit, jakou hodnotu má služba pro investora (např. pro zřizovatele instituce, která službu poskytuje).
   5. Pokud nejste s hodnotou ROI spokojeni, zkuste promyslet váš obchodní model, např. díky lean canvasu.

Tipy

Metodik pro výpočet ROI existuje více. Vyzkoušejte si názorně různé přístupy pomocí online kalkulaček (např. Calculator.net, FORMIAX, webový servis).


Nepanikařte, pokud nejste v zisku v prvních měsících poskytování služby. Vyplatí se i sledovat růst zisků, který vám napoví, kdy by se hodnota ROI mohla dostat do kladných čísel.


Na nefinanční, ale stejně významnou dimenzi návratnosti investic upozorňuje metodika VOI (value on investment) od agentury Gartner. Oproti ROI si všímá nehmotného bohatství organizace (např. interní procesy, schopnost kolaborace, organizační struktura apod.), které se rovněž podílí na utváření hodnoty, co je uživatelům poskytována.

Příklady a inspirace

O měření ekonomické efektivity v knihovnách se rozepisuje sociolog Jan Stejskal, jeden z řešitelů projektu Metodika měření hodnot služeb knihoven. Vedle ROI představuje alternativní analytický model kontingentního oceňování, kdy uživatel ohodnocuje veřejné služby podle své ochoty za službu zaplatit nebo podle ztráty, která by mu vznikla, kdyby službu nemohl spotřebovávat.


O výstupech projektu, který se zabýval měřením hodnoty knihovnických služeb pro společnost, se rozepisuje Lenka Hanzlíková. Na základě dotazování s více jak 12 000 uživateli knihoven bylo zjištěno, že každá návštěva knihovny znamená pro čtenáře úsporu ve výši 742 Kč.


Více informací

 • Hight, C. (2012). Move From ROI to VOI (Value on Investment). U.S. Chamber of Commerce Institute for Organization Management. https://institute.uschamber.com/move-from-roi-to-voi/
 • Stejskal, J. (2013). Měření hodnoty veřejných služeb. Wolters Kluwer ČR.
 • Řehák, T. (2013). Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. Wolters Kluwer ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info