20/
Kulturní sonda

Nahlédněte do všedního života lidí.

Získejte inspirativní vhled do všedního života cílové skupiny. Rozdejte účastníkům výzkumu kulturní sondy – nástroje a artefakty, kterými pro vás zachytí své rutiny, hodnoty a emoce. Nejčastěji jde o fotoaparát, mapu nebo zápisník, ale třeba vymyslíte něco úplně jiného.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: měsíc a více

Lidé: 1 výzkumník, 5 a více participantů

Nástroje: krabice obsahující různé artefakty a nástroje, jako je kamera, fotoaparát, zápisník, mapa, pohlednice apod.


 

Postup

   1. Rozhodněte se, co se o uživatelích chcete dozvědět a jaké kulturní aspekty vás zajímají. Můžete si klást otázky typu:
    • Jaké hodnoty uživatelů mohou ovlivnit využívání vaší služby?
    • Jak můžeme do služby začlenit všední rituály uživatelů?
    • Co může uživatele rozčílit?
   2. Vytvořte sondu.
    • Vezměte krabici, do které vložíte všechny zvolené artefakty.
    • Sepište podrobné instrukce, aby účastníci věděli, jak nakládat s jednotlivými artefakty.
   3. Sondy rozdejte účastníkům, ideálně během osobního setkání.
    • Vyhraďte si dostatek času pro objasnění způsobu zacházení se sondami a vybudování motivace a důvěry.
   4. Nechte účastníky pracovat se sondou dostatečně dlouho, například dva týdny.
    • Během této doby buďte účastníkům nápomocní, podle potřeby dovysvětlete instrukce apod.
   5. Po uplynutí lhůty vyberte sondy zpět.
   6. Obsah analyzujte
    • Zaměřte se na to, co vás nejvíce zajímá a co jste si vytyčili v prvním bodě.
    • Hledejte shody mezi jednotlivými sondami, případně rozdíly, pokud sledujete dvě rozdílné kulturní skupiny.
   7. Zjištění využijte jako podklad pro další výzkum anebo volnou inspiraci pro vaše návrhy.

Tipy

Připravte se, že se jedná o poměrně náročnou metodu. Především co se týká nalezení vhodné motivace pro účastníky.


Po sesbírání sond nezískáte plnou představu o životě participantů. Můžete ale navázat rozhovory s participanty, abyste si obohatili své znalosti o jejich motivech a lépe interpretovali výsledky.


Každou sondu skládejte z různorodých úkolů a nástrojů – zaručíte, že každý participant si najde aktivitu, která jej bude bavit i po pár dnech / týdnech, a ve výsledku získáte mnohem pestřejší soubor podnětů (hravé i seriózní apod.).

Příklady a inspirace

Bill Gaver, Tony Dunne a Elena Pacenti použili kulturní sondu při zkoumání zapojení starších osob do lokálních komunit. Participanti zhruba měsíc pracovali s pohlednicemi, mapami svého okolí a fotoaparátem. Sestavovali fotoalbum, pomocí kterého vyprávěli svůj osobní příběh, a zaznamenávali své rutiny, například telefonáty a sledované televizní programy. Výzkumníci vypracované artefakty využili pro rozpoznání svébytného rázu oslovených komunit a k další inspiraci pro své návrhy.


Tato metoda je rovněž vhodná pro práci s dětmi, jak dokazuje článek Peta Wyethe a Carly Diercke. Jejich kulturní sonda obsahovala dobrovolné úkoly související se vzděláváním, například plánování školního výletu podle vlastních představ, nakreslení třídy budoucnosti nebo vedení deníku o zážitcích ze školy. Sondy se osvědčily především k odhalení dětských zájmů a zálib, které mohou inspirovat design nových vzdělávacích technologií.


Více informací

 • Schneider, J., Stickdorm, M. (2011). This is service design thinking: basics, tools, cases. Wiley.
 • Martin, B., Hannigton, B. M. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Digital ed. Rockport Publishers.
 • Stalker-Firth, R. (2007). Inside Your Users’ Minds: The Cultural Probe. A List Apart. https://alistapart.com/article/culturalprobe/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info