9/
Expertní rozhovor

Obraťte se s otázkami na odborníka.

Potřebujete se zorientovat ve složitém tématu? Poradit se s někým, kdo rozumí vašemu problému? Oslovte experta a domluvte si rozhovor. Pomůže vám ujasnit si širší kontext a důležité souvislosti, které byste jinak museli zdlouhavě dohledávat.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 hodina a více

Lidé: 1 výzkumník, 1 a více expertů

Nástroje: papír na poznámky, telefon nebo diktafon pro záznam rozhovoru


 

Postup

 1. Vytipujte oslovte odborníky.
   • Zmiňte konkrétní témata, o kterých se chcete bavit. Odborník tak získá přehled o vašem zájmu, případně vás odkáže na povolanější osobu.
   • Nebojte se oslovit experty z různých názorových táborů, abyste získali celistvější představu o problému.
 2. Na samotný rozhovor se pečlivě připravte.
  • Nastudujte si problematiku tak, abyste byli schopni klást specifické otázky, doptávat se a improvizovat.
  • Přichystejte si scénář rozhovoru, který cílí na expertizu odborníka.
 3. Na začátku rozhovoru připomeňte účel dotazování, kontext vašeho výzkumu a způsob nakládání se záznamem rozhovoru.
 4. Ptejte se nejprve na širší, explorativní otázky, a poté na konkrétnější detaily.
  • Doptávejte se do hloubky a vždy, když je vám něco nejasné.
  • Ptejte se na to, co je náročné zjistit jinak, např. výzkumem od stolu (nepsané zvyklosti v oboru, srovnání praxe v čase apod.)
 5. Na konci požádejte o tipy na další experty z oblasti.
 6. Vše přepište a pečlivě zanalyzujte.
 7. Poznatky z rozhovoru využijte pro vytvoření mapy zainteresovaných stran nebo jako doporučení pro návrhovou část.

Tipy

Pokud nevíte, jaké experty oslovit, zeptejte se lidí, kteří se v daném oboru pohybují.


Experti používají specifický odborný jazyk a mohou být citliví na sdělování určitých informací (ty mohou být chráněny firemní politikou, zákony, interními kodexy, apod.).


Buďte kritičtí – jak při výběru experta, tak při analýze rozhovoru. Také u expertů hrozí určitá míra zaujatosti (problémy mohou hodnotit pouze měřítkem svého oboru apod.).

Příklady a inspirace

Expertní rozhovory byly zvoleny pro výzkum zabývající se dopravními nehodami na českých železničních přejezdech. Participanti (strojvedoucí, výpravčí a zabezpečovací technici) sdíleli své zkušenosti s nehodami a s nebezpečnými situacemi. Následně navrhovali opatření pro zmírnění nehodovosti, například instalaci závor, vizuální zvýraznění nebo zrušení některých přejezdů a zajištění bezpečnějšího přecházení chodců mezi nástupišti.


Ve výzkumu úspěšnosti hokejových týmů figurovali v roli participantů trenéři a bývalí hráči (1 brankář, 2 obránci, 2 útočníci) maďarské národní reprezentace. Participanti byli požádáni o hodnocení rozpracovaného modelu, který znázorňoval faktory úspěšnosti hokejového týmu. Potvrdili, že výkony týmu se do velké míry odvíjí od psychologických faktorů a že nutná je vzájemná komunikace (včetně zpětné vazby) mezi trenérem a týmem a trenérova důvěrná znalost hráčů.


Pomocí rozhovorů s odborníky byla realizovaná analýza moravskoslezského firemního prostředí zaměřeného na kreativitu a inovace. Mezi dotazovanými byli experti z akademického a podnikatelského prostředí a ze sféry státní správy a samosprávy. Výstupem z rozhovorů je sada doporučení pro vedení kraje, např. stavět rozvoj na sdílené vizi a na mobilizaci vnitřních sil kraje, zlepšit kvalitu vzdělávání a snažit se o napravení negativní konotace kraje v souvislosti s životním prostředím.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info