3/
6 otázek

Odpovězte si na základní otázky.

Během designového procesu narazíte na řadu témat, které si jako tým musíte jasně zarámovat. Kdykoliv si nevíte rady, jak problém uchopit, začněte metodou 6 otázek (5W1H) – základními okruhy dotazů, které vám poslouží jako odrazový můstek pro další úvahy.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 30 minut a více

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, post-ity


 

Postup

   1. Specifikujte si problém, který potřebujete uchopit.
   2. Sejděte se v týmu a určete mezi sebou moderátora, který bude kontrolovat čas a dbát na zodpovězení všech otázek.
   3. Postupně si položte otázky pátrající po:
    • Kdo? (Koho se problém týká? Jaké zainteresované strany se na projektu podílí? Kdo nese zodpovědnost? Jaké jsou jejich hodnoty, potřeby?),
    • Co? (Co je problémem? Které objekty, aktivity, transakce jsou relevantní k projektu?),
    • Kde? (Jakého místa či oblasti se problém týká?),
    • Kdy? (Jaké má problém časové ohraničení? Kdy k němu dochází?),
    • Jak? (Jaké se problém projevuje? Jak jej lidé dnes řeší?),
    • Proč? (Proč je potřeba pracovat na řešení?).
   4. Zkontrolujte své odpovědi. Nezapomněli jste na něco důležitého?
   5. Zpracujte odpovědi do textového dokumentu, tabulky, prezentace nebo třeba myšlenkové mapy. Zvýrazněte myšlenky a podněty, které jsou klíčové pro vaši další práci.

Tipy

Na dobře formulovanou otázku by nemělo jít odpovědět pouhým ano/ne.


Počítejte v časovém plánu s tím, že některé odpovědi bude třeba dohledat nebo ověřit. Stejně tak je možné, že během aktivity narazíte na další otázky, na které si budete muset odpovědět.


Držte se faktů a informací, nejen pocitů. Aby do vašich odpovědí nevstupovaly neověřené dojmy, zkuste je před aktivitou zachytit v rámci designérské sebereflexe.

Příklady a inspirace

Srishti Vashishtha si pomocí 5W1H zarámovala zadání od klienta pro design aplikace, která cestovatelům a cestovatelkám vypočítá, v kolik hodin mají vyrazit na letiště, aby stihli svůj let. Definovala si tak např. uživatelské skupiny (kdo?), indikátory úspěšnosti (jak?) i celkový záměr aplikace (proč?).


Hak Soo Kim a kol. na principu 5W1H vystavěli tzv. Robot Brain Store, koncepční model paměti robota, do které si ukládá informace o prostředí, objektech, lidech a dalších atributech.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info