Studium

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi - od jejich vyhledání a uložení, až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami, pracovat od 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.

Studovat u nás můžete navazující magisterské studium v presenční i kombinované formě, pod Informačními studii a knihovnictvím.

Studijní profilace Technologie ve vzdělávání je součástí studia na KISKu. Musíte mít tedy:

Naši studenti mohou v průběhu studia získat pedagogické minimum nebo absolvovat specializační kurz pro Metodika ICT ve škole. Studium je koncipované jako maximálně flexibilní umožňující silnou vlastní profilaci každého studenta. V rámci výzkumných, aplikačních nebo praktických projektů se může dále profilovat v oblastech, které jsou na KISKu dlouhodobě rozvíjeny nebo hledat vlastní specifický přístup.

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“

Karel Čapek