Společné předměty pro všechny studenty

Magisterské kurikulum se společným základem pro tři studijní profilace – design služeb, datová analytika a technologie ve vzdělávání – dává základní přehled o přístupech jednotlivých disciplín a nabízí jejich spojení s tématy typicky informačněvědnými. Cílem je tedy interdisciplinární rozkročenost studenta, který si může také volitelné předměty zapisovat nejen z vlastní studijní profilace, ale také z dalších oborů.

V rámci Informačního chování se věnujeme metodologii sociálně vědního výzkumu, zjišťování různých přístupů k práci s informacemi nebo s informačními službami. Předmět má silný výzkumný a metodologický přesah.

Design informačních služeb, rozhraní a interakcí je zaměřený na návrh a případnou realizaci projektu, který bude řešit konkrétní problém cílové skupiny a může být spojený s technologiemi ve vzdělávání. Studenti si také vyzkouší designování vlastních služeb v nejširším slova smyslu (metodologií HCD) v rámci dvou semestrálního kurzu. V rámci něj se mohou zaměřit na vzdělávací produkty či služby (kurzy, webové stránky, aplikace, vzdělávací aktivity, e-učebnice...), které budou prohlubovat jejich specializaci.

Informační management obsahuje především datově analyticky orientovaný přístup k budování informačních systémů, jejich tvorbě a provozování. Může jít jak o velké korporátní systémy, tak také o nastavení informačních toků uvnitř pracovního týmu. S touto problematikou souvisí také předměty Organizace znalostí a Informační vyhledávání. Tyto tři předměty by společně měly vytvářet základ pro informačního pracovníka, který je schopný tyto obecné znalosti a kompetence uplatnit také v dalších oborech.

Informace, komunikace, myšlení je předmět integrujícího charakteru, který se snaží ukázat, jak spolu design služeb, technologie ve vzdělávání, informační chování a datová analytika souvisí. Kurz nabízí nejen syntetizující pohled, ale odkrývá také hlubší perspektivy vzájemného vývoje a spolupráce jednotlivých vědních disciplín.

Kurz Učící se společnost usiluje o kritickou reflexi změn a možností, které přináší spojení vzdělávání a moderních technologií - od větší autonomie v učení sebe sama až po změny v oblasti sociálních struktur, nové formy a metody učení se, obsahu vzdělávání nebo nároků na jeho celoživotní a neformální část. Vychází z EdTechové profilace.

„Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svoji nevědomost.“

Percy Bysshe Shelley

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info