Lidé edtech.cz

Mgr. Hana Tulinská

telefon: 549 49 8739
e‑mail:

Věnuje se online vzdělávání, informační gramotnosti, sebeřízenému učení a zpětné vazbě. Tvoří otevřené webové kurzy a pracuje na projektu aplikovaného výzkumu podpořeném TA ČR. Zaměřuje se také na problematiku online tutoringu. Působí jako odborná garantka v projektu Humanitní vědy dokořán.

RNDr. Michal Černý

telefon: 549 49 3941
e‑mail:

Zaměřuje se na filosofické aspekty digitálních technologií a vztahy mezi učením a prostředím ve kterém k němu dochází. Dlouhodobě se věnuje tématům informačního kurátorství, e-learningu, digitálním kompetencím nebo školní didaktice ICT. Je řešitem TAČR, působí jako metodik v projektu Humanitní vědy dokořán.