69/
Wireframe

Rozvrhněte si hlavní strukturu stránky.

Wireframe (drátěný model) vám poslouží při navrhování základní kostry webu nebo aplikace. Jednoduchou černobílou skicou zachytíte rozložení obsahu, ovládacích prvků, navigace, ale i jejich vzájemné vztahy a prioritu. Model později využijete k testování svého záměru či jako zadání pro grafický design stránky.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více, odvíjí se od množství stránek

Lidé: 1–2 designérky, nebo tým

Nástroje: tužku a papír, nebo software


 

Postup

   1. Ujasněte si cíle stránky, kterou chcete navrhovat. Připomeňte si také to, co všechno víte z předchozích fází a jaké jsou uživatelské cesty.
   2. Začněte skicou konceptu, tedy základního rozložení podoby stránky či stránek.
   3. Zvolte si podklad – mřížku (grid), která vám pomůže s rozvržením jednotlivých prvků a s dodržením mezer mezi bloky.
   4. Rozmístěte jednotlivé prvky na stránce – menu, texty, obrázky, tlačítka, formuláře apod.:
    • Určete si, jaký budou mít prvky formát a hierarchii, abyste napříč stránkou dosáhli konzistence.
   5. Otextujte nadpisy a podnadpisy – nemusí jít o finální textaci, zkuste zachytit hlavní myšlenky.
    • Nepoužívejte výplňkové texty (lorem ipsum), snižují totiž srozumitelnost návrhu.
   6. Jednotlivé prvky popište a okomentujte jejich funkci.
   7. Skicu prezentujte, testujte a upravujte. Hotový wireframe vám poté poslouží jako podklad pro tvorbu interaktivního prototypu a následně i pro grafický design.

Tipy

Vyhněte se barvám a grafice. Ve wireframech pouze zbytečně odvádějí pozornost od struktury stránek a obsahu. Bohatě si vystačíte s obrazci, tvary a černobílou paletou.


První koncepty si načrtněte na papír. Pro rozpracování wireframu pak využijte prototypovací nástroje (UXPin, Figma, Miro, Sketch, AdobeXD, Balsamiq).


Čím lepší budete mít podklady z předchozích fází designového procesu, tím lépe se vám bude struktura stránky skládat. Nikdy nezačínejte projekt samotným návrhem.

Příklady a inspirace

O využití wireframe v kontextu celého designového procesu si přečtěte v případové studii k redesignu webu pro Milton Public Library od designéry Mi Huang. Návrh webu stojí na pečlivém porozumění potřeb čtenářů a čtenářek a následném nastavení uživatelských cest, jak si snadno vypůjčit knihu.


Rozdíl mezi wireframem a grafickou podobou webu zdařile ilustruje web Wireframeshowcase. Podívejte se také na různé úrovně propracování wireframu, jejich přednosti a využití.

 


Více informací

 • Experience UX. (2016). What is wireframing? http://www.experienceux.co.uk/faqs/what-is-wireframing/
 • Krug, S. (2006). Web design: nenuťte uživatele přemýšlet! Computer Press.
 • McCloud, S., & Martin, M. (Eds.). (1994). Understanding comics. William Morrow.
 • Řezáč, J. (2014). Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Baroque Partners.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info