68/
Třídění karet

Odhalte, jak lidé rozumí informacím.

Potřebujete ověřit, že lidé rozumí informační architektuře vaší stránky nebo aplikace? Sepište jednotlivé kategorie a pojmy na kartičky a nechte je roztřídit uživateli. Porozumíte tomu, jak vnímají jednotlivé položky, vzájemné vztahy a celkovou strukturu. Zkrátka odhalíte mentální model daného problému.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 30–60 minut na jednoho uživatele

Lidé: 1 výzkumnice, alespoň 10–15 uživatelů

Nástroje: post-ity, tabule, nebo nástroj pro card sorting (Optimal Sort, User Zoom, Proven by Users)


 

Postup

   1. Určete si oblast, kterou potřebujete zkoumat (např. kategorie v aplikaci, produkty v nabídce apod.).
   2. Sepište si na kartičky pojmy (položky), které potřebujete uspořádat.
   3. Vyberte, jestli kategorie určíte sami (close card sorting), anebo je necháte vytvářet uživatelem (open card sorting).
   4. Požádejte uživatele, aby:
    • kartičky roztřídil do kategorií,
    • následně jednotlivé kategorie pojmenoval,
    • nakonec vytvořil hierarchii vztahů.
   5. Během zkoumání:
    • si dělejte poznámky,
    • nechejte uživatele přemýšlet nahlas,
    • doptávejte se,
    • konečnou podobu roztříděných kartiček si vyfoťte
   6. Celý proces opakujte s více uživateli. Card sorting je nejsilnější, pokud se dá vyhodnotit kvantitativně
   7. Zjistíte, jaké kategorie uživatelé používali nejčastěji a jak je pojmenovávali. Řiďte se výsledky při (re)designování webové stránky nebo informační architektury služby, stránky či aplikace.

Tipy

Card sorting je velmi flexibilní metoda, kterou můžete využít různými způsoby – jako doplněk kvalitativního výzkumu i jako samostatnou kvantitativní metodu.


Připravené kartičky před samotným tříděním ideálně otestujte s několika participanty. Ujistíte se tak, že zvolené pojmy jsou dostatečně srozumitelné a jasné.


Kartičky mohou představovat jak samostatné pojmy, tak i fráze, typy obsahu, produkty, služby, činnosti nebo obrázky.

Příklady a inspirace

Šimon Vodrážka ve své bakalářské práci využil card sorting při vývoji prototypu mobilní aplikace na správu záručních listů. Tříděním karet si otestoval, do jakých kategorií by lidé třídili své záruční listy. Potvrdil si také zjištění z realizovaných rozhovorů o tom, jaké kategorie lidé vnímají jako ty nejzákladnější (oblečení, elektronika, ostatní).


Americký výzkumný tým využil card sorting při redesignu standardizovaných kartografických symbolů. Odhalil, u jakých symbolů si lidé pletou jejich význam nebo kategorii a které kategorie v celkové struktuře postrádají.


Lauren Tan použila metodu pro redesign webové stránky oboru Engineering Systems and Design na Singapore University of Technology and Design. Do redesignu zapojila open card sorting i closed card sorting. Zjistila například, jaké kategorie a pojmy, co stránka používá, dělají problém lidem ve věku 18–20 let, kteří se ještě nevyznají ve vysokoškolském prostředí.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info