30/
Teorie změny

Plánujte sociální změnu.

Zachyťte vývoj vašeho projektu ve všech jeho fázích. Díky teorii změny propojíte dlouhodobé cíle a dopad s dílčími aktivitami. Odpovíte si na otázku, jak přesně svou prací přispěje ke společenské změně či (vy)řešení problému.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 3–4 hodiny

Lidé: celý tým

Nástroje: psací potřeby, tabuli nebo vizualizační nástroj


 

Postup

   1. Začněte výzvou. Vydefinujte si problémy a všechno, co o nich víte – jakou mají podobu, souvislosti i příčiny. Opřete se o předchozí výzkum a analýzy.
   2. Definujte si vizi projektu (dlouhodobé cíle):
    • Jak by měl svět ideálně vypadat?
    • K čemu vaše práce ideálně přispěje?
    • O jakou dlouhodobou změnu usilujete?
   3. Pojmenujte si všechny aktéry, kteří souvisí s vaší výzvou a problémy se jich dotýkají nebo je přímo ovlivňují.
    • Položte si otázku, zdali vaše vize skutečně odpovídá potřebám lidí.
   4. Navrhněte, jaké výsledky vaší práce povedou k dlouhodobým cílům. Tedy jak se promění chování, postoje či mentální modely lidí. Ptejte se:
    • Co se musí pro aktéry změnit, abyste dosáhli své vize?
    • Jaké benefity z vašich aktivit budou aktéři mít?
    • Jak tyto změny ovlivní životy a chování lidí?
   5. K výsledkům doplňte metriky a podmínky.
    • Jak poznáte, že se změna skutečně stala? Co budete měřit, sledovat a vyhodnocovat?
    • Jaké podmínky musí nastat, abyste výsledků dosáhli? Jaká omezení musíte vzít v potaz?
   6. Naplánujte výstupy a aktivity.
    • Popište si, co je potřeba vytvořit či zrealizovat. A jaké konkrétní činnosti k těmto výstupům bude potřeba vykonat.
   7. Projděte si teorii změny zpětně.
    • Máte pro každý výsledek nějakou aktivitu?
    • Ovlivní vaše výstupy aktéry, jejichž problémy řešíte?
    • Budou mít vaše výsledky vliv na chování lidí?

Tipy

Metodu využijete k plánování služby, kampaně i strategie celé organizace.


Jednotlivé body v teorii změny se vzájemně ovlivňují a prolínají. Nebojte se je revidovat a hledat slepá místa. Pro přehlednější návaznost mezi jednotlivými úrovněmi použijte třeba některý z předpřipravených canvasů.


Teorie změny je náročná metoda – na přípravu i facilitaci. Vyžaduje vysoké abstraktní myšlení i schopnost rozlišovat mezi dílčími aktivitami a celkovými výsledky vaší práce.

Příklady a inspirace

The Climate Center, které usiluje o snížení emisí zejména v Kalifornii, využilo teorii změny k zpřesnění toho, jak přesně chce dosáhnout vlastní vize. Skrze tvorbu klimatických koalic a tlak na politiky hodlá vytvořit prostředí, kde budete ohled na klima první volbou. To by v důsledku mělo způsobit dramatický pokles emisí.


Skupina kanadských výzkumníků a výzkumnic v praxi testovali úspěšnost teorie změny modelu Housing First (snižování bezdomovectví prostřednictví poskytnutí dostupného bydlení a sociálních služeb). Po do bodu 2 let sbírali kvantitativní data, která průběžně vyhodnocovali. Z výzkumu např. potvrdili, že lidé zapojení v Housing First mají lepší přístup k veřejným službám, pracovnímu trhu i zdravotním službám. Rozšiřují se jim sociální vazby a obecně se zlepšuje jejich kvalita života.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info