48/
Rozhodovací matice

Vyberte nejlepší řešení podle několika kritérií.

Potřebujete porovnat několik návrhů mezi sebou? Sepište je do rozhodovací matice (decision matrix) a ohodnoťte podle vámi nastavených parametrů. Jednoduchým výpočtem se dozvíte, které řešení je pro vás nejlepší.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 120 minut a více

Lidé: 1 designérka 

Nástroje: psací potřeby, flipchart, virtuální nástěnka


 

Postup

   1. Sepište si všechny návrhy řešení, které chcete posuzovat.
   2. Definujte si:
    • kritéria (cena, čas, zapojení uživatelů, spokojenost apod.),
    • číselnou váhu kritérií (typicky 5 pro „nejvíc důležité“, 1 pro „nejméně důležité“).
   3. Připravte si tabulku, do které vepište:
    • horizontálně návrhy řešení a stávající řešení,
    • vertikálně kritériajejich váhu.
   4. Do polí kritérií u stávajícího řešení vepište všude hodnotu 0.
   5. Ohodnoťte nová řešení – ke každému řešení a kritériu přiřaďte hodnotu na škále -1, 0, +1 podle vztahu ke stávajícímu stavu (horší, stejné, lepší).
   6. Vyhodnoťte tabulku – pole vynásobte váhou kritéria a následně sečtěte body u každého řešení.
   7. Výsledkem je nejlepší varianta řešení vašeho problému.

Tipy

Metodu lze provést i v případě, že neexistuje stávající řešení. Postupujte podobně, ovšem místo porovnávání nových řešení se stávajícím hodnoťte pouze výhody a nevýhody jednotlivých řešení.


Nepodceňujte volbu číselné škály pro hodnocení – její rozpětí výrazně ovlivní celkový výsledek analýzy. V případě potřeby zvolte podrobnější škálu, např. 0 až 5 nebo -2 až +2.


Využijte některou z existujících šablon nebo matici sestavte pomocí online nástroje (Ruminate, Rationalize, Decision Matrix Calculator).

Příklady a inspirace

Na University of Colorado využili rozšířenou verzi rozhodovací matice při nastavování nové politiky nákupu licencí od vydavatelů vědeckých časopisů. Díky analýze dokázali sjednat výhodnější smlouvu s vydavateli a především lépe vyrovnat náklady mezi jedenácti univerzitními knihovnami, co byly do nákupu licencí zapojeny.


John Spacey na třech příkladech ukazuje, že rozhodovací matice se dá využít i tam, kde bychom to možná nečekali. V jednom příkladu zachycuje hlasování o nejlepším filmu z festivalu, a to podle kritérií herecký výkon, režie, děj, scénář, postavy a kamera.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info