82/
Pětisekundový test

Rychle zhodnoťte použitelnost stránky.

Ověřte si, zda je webová stránka či aplikace srozumitelná a sděluje to podstatné. Pětisekundový formát uživatelského testování vám pomůže odhalit základní nedostatky stránky a dá vám i zpětnou vazbu na texty či identitu značku.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více na přípravu, 5 minut na participanta

Lidé: 1 výzkumník, 30 a více účastníků

Nástroje: prototyp/hotovou stránku, online nástroj


 

Postup

   1. Vyberte si stránku, kterou chcete testovat a promyslete si cíl testování.
    • Použijte hotovou stránku, mock-up nebo jen wireframe.
    • Nejčastější je testování domovské stránky. Otestovat můžete ale i jiné důležité stránky.
   2. Zvolte formu testování a jeho délku (od 5 do 30 vteřin):
    • asynchronně online – nemusíte být u samotného testování a práci za vás odvede vybraný nástroj jako Five second test, useberry, maze či UXtweak.
    • osobně – s každým testerem se setkáte (online či fyzicky).
   3. Rekrutujte participanty a v případě osobního setkání si domluvte termín setkání.
   4. Nejdříve účastníkům vysvětlete princip testu:
    • Na 5–30 vteřin jim ukážete obrázek stránky, který se po uplynutí času skryje.
    • Úkolem testerů je zaměřit se na konkrétní prvky stránky (logo, téma, přihlášení apod.), nebo si jen zapamatovat, co na stránce viděli.
    • Na závěr se testerů doptáte na několik otázek.
   5. Proveďte test a zjistěte, co si tester zapamatoval. Ptejte se např.:
    • Co bylo podle vás hlavní sdělení stránky?
    • Jak byste popsal/a návrh stránky?
    • Co vás na stránce zaujalo?
    • O jakou se jednalo organizaci?
    • Jakou barvu mělo logo?
   6. Odpovědi analyzujte a zpracujte, třeba formou grafu či vizualizace.
   7. Na základě výsledků stránku upravte.

Tipy

Metoda vám nepomůže zhodnotit interaktivní prvky na stránce.


Neprozraďte participantům při náboru či před začátkem testu příliš. Mohli byste si zkreslit výsledky testování – třeba tím, že by si lidé vaši stránku dopředu prohlédli.


Otázky formulujte pečlivě. Mohou být otevřené i uzavřené (záleží na cílech testování). V obou případech by měly být naformulovány jednoduše.

Příklady a inspirace

Vědci a vědkyně z ČZU využili 5sekundový a 30sekundový test jako součást širší analýzy použitelnosti portálu eAGRI. Po 5 vteřinách participanti sice dokázali identifikovat logo a název portálu, ale jeho účelu plně porozuměli až během delšího testu. V propojení s dalšími metodami výzkumný tým došel k závěru, že největším problém portálu je jeho komplexní a nesrozumitelná struktura.


Zajímá vás, jak vypadá online pětisekundový test v praxi? Podívejte se na interaktivní ukázky z průběhu testu, položené otázky i shrnutí výsledků.


Christopher Phillips v případové studii popisuje, jak s pětisekundovým testem ověřoval zapamatovatelnosti značky MailChimp. Z testu například vyplynulo, že pouze 28 z 50 testerů si dokázalo správně zapamatovat název služby z prohlížené stránky.


Více informací

 • Doncaster, P.. The UX five-second rules: guidelines for user experience design's simplest testing technique. Amsterdam: Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier, 2014.
 • Five-Second Testing: Step-by-Step Process + Example. Maze: Product research platform for modern teams. Retrieved from https://maze.co/guides/ux-research/five-second-test/ 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info