29/
PESTEL analýza

Zohledněte vnější faktory.

PESTEL analýza sleduje klíčové vnější faktory – politické, ekonomické, sociální, technologické, ekologické a legislativní, které ovlivní váš projekt nebo celou organizaci. Díky analýze identifikujete příležitosti a hrozby, což vám pomůže při nastavení strategie nebo pro průběžné rozpoznávání trendů.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: týden a více

Lidé: 2 a více

Nástroje: šablona


 

Postup

 1. Detailně se seznamte s jednotlivými faktory a určete si, které jejich aspekty nejvíce působí na vaši organizaci.
 2. Shromážděte relevantní data o vnějším prostředí organizace:
  • Politické faktory: Zjistěte, do jaké míry může vláda ovlivňovat oblast vašeho působení. Zaměřte se např. na obchodní omezení či politickou stabilitu země.
  • Ekonomické faktory: Určete trendy na trhu, daně, míru inflace a způsob, jak tyto aspekty ovlivňují váš produkt či službu.
  • Sociální faktory: Seznamte se s chováním cílové skupiny v souvislosti s vaší organizací. O co má zájem, jakou roli hraje věkové rozložení obyvatel apod.
  • Technologické faktory: Ptejte se na to, jak ovlivňují vaši práci technologie, které používáte. Sledujte, jaké technologické trendy a inovace se ve vašem poli uplatňují.
  • Ekologické faktory: Zjistěte, kde máte možnosti přejít na udržitelnější zdroje a v čem můžete pomoct, nebo alespoň co nejméně uškodit životnímu prostředí. Rovněž se zaměřte na vliv klimatických změn. Myslete na hrozby spojené s nestabilním prostředím a zohledněte možná potřebná adaptační opatření.
  • Legislativní faktory: Zaměřte se na zákony a vyhlášky, které se týkají vašeho působení. Posuďte, které legislativní dokumenty vás ovlivní v budoucnu.
 3. Identifikujte příležitosti a hrozby.
  • Vyhodnoťte, jak vyvinout nové produkty či jak zefektivnit procesy. V tomto kroku vám pomůže např. SWOT analýza.
  • Na základě zjištěných možných hrozeb předejděte problémům, nebo alespoň snižte jejich dopad.
 4. Zohledněte PESTEL analýzu a souvislosti mezi všemi faktory ve svém dalším rozhodování. Tedy při plánování, tvorbě strategie nebo vývojem nových služeb či produktů.

Tipy

Spolupracujte. Čím více lidí na PESTEL analýze pracuje, tím více úhlů pohledů a zajímavých poznatků získáte.


Pro přehlednost použijte šablonu (třeba tuto), kterých najdete spoustu.


Opírejte se o odborné zdroje a data. Mohou to být např. data OECD, ČSÚ nebo Statisty.

Příklady a inspirace

Tým tvořen z větší části výzkumníky VUT v Brně analyzoval pomocí PESTEL analýzy nedostatky ovlivňující vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Výzkum identifikoval 31 faktorů, které ovlivňují tuto oblast. Vazby mezi jednotlivými faktory odhalily, jak jsou na sobě závislé. Jsou to např. regulační rámce (politický faktor) neřešící odbornou přípravu v oblasti kybernetické bezpečnosti. S tím se pojí neobsazená místa v oblasti kybernetiky v organizacích (ekonomický faktor) či omezené interakce v rámci průmyslu (sociální faktor).


Srbští výzkumníci a výzkumnice použili PESTEL i SWOT analýzu k identifikaci vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují vodní systém v srbské Vojvodině. Definovali sadu kritérií (vzájemná závislost, míra hodnoty pro ostatní faktory atd.), na jejichž základě vybírali důležité faktory. Z tabulky sepsaných jednotlivých faktorů dle odborného posudku vybrali ty nejdůležitější, které by se měly řešit přednostně.


PESTEL analýzu využil tým vědců pro prozkoumání případu biopaliv energetického průmyslu v Evropě. Zhodnotili, jaké faktory ovlivňují biopaliva a popsali vztah mezi technologickými aspekty a udržitelným rozvojem. Došli tak k poznatkům, které suroviny pro biopaliva poskytují konkurenční výhodu, což je především nepotravinářská biomasa. Také zjistili, že výrobní cesta je nejvýhodnější biochemická a popsali, jaké dopady mají různá biopaliva na životní prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info