80/
Párové testování

Prověřte návrh ve dvojici testerů.

Chcete při testování předejít rozpakům a napjaté atmosféře? Přizvěte dva testery, nechte je zkoušet váš prototyp a volně se o něm bavit. Odbouráte tak bariéry a získáte nové podněty, které by při individuálním testování nemusely zaznít.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více na přípravu, kolem 1 hodiny na testování

Lidé: 1 výzkumnice, 6 a více participantů (1 dvojice na 1 kolo testování)

Nástroje: vhodné prostory, prototyp, blok na poznámky, videokamera


 

Postup

   1. Připravte si:.
    • prototyp, který chcete otestovat,
    • scénář s úkoly a otázkami pro testery.
   2. Vyberte účastníky pro testování a rozdělte je do dvojic.
    • Pokud možno zaručte, že si lidé ve dvojici budou rozumět ve stylu komunikace a spolupráce, nebo přizvěte dvojice, co se znají předem.
   3. Vysvětlete participantům principy párového testování (společné objevování prototypu, vzájemné sdílení dojmů a doptávání se, volná diskuze).
   4. Postupně zadávejte úkoly či otázky ze scénáře.
    • Postupujte od jednodušších k těžším, případně zkuste kopírovat přirozené používání služby.
    • Zaznamenávejte debatu participantů i jejich interakci s prototypem.
   5. Po skončení testování dejte každému ze dvojice vyplnit formulář se zpětnou vazbou, abyste získali doplňující individuální vhledy.
   6. Analyzujte své poznámky z testování, videozáznamy i podněty z dotazníků.
   7. Výstupy zapracujte do vašeho návrhu a vylepšené řešení ideálně znovu otestujte.

Tipy

Metodu použijte, pokud očekáváte, že by mezi výzkumníkem a participanty mohl vzniknout blok – například pokud jsou participanti výrazně mladší než výzkumník nebo pochází ze silně znevýhodněného sociálního prostředí.


Pro lepší interpretaci a porozumění komunikaci mezi oběma testery se doporučuje s nimi po testu projít videozáznam. Doptejte se na vše, co vám není jasné, a nechte participanty průběh testování dodatečně komentovat.


Alternativou je skupinové testování, které ještě více využívá dynamiku interakcí mezi uživateli. Můžete jej využít i jako součást focus group.

Příklady a inspirace

Adebesin a jeho kolegové a kolegyně použili párové testování v kombinaci s běžným uživatelským testováním pro evaluaci e-learningového systému. Zatímco dvojice testerů dokázala velmi uvolněně nahlas hovořit o vykonávaných úkolech, jednotlivci, byť o to byli také požádáni, po většinu testování spíše mlčeli.


Výzkumný tým z dánské Aalborg University porovnával tuto metodu s individuálním think aloud testováním v experimentální studii se vzorkem 60 starších dětí. Zjistili například, že testování ve dvojici přineslo větší množství podnětů napříč pestřejšími kategoriemi. Na druhou stranu dvojice dětí, které se mezi sebou znaly, odhalily méně závažnějších problémů než dvojice, které se neznaly, nebo děti, které prototyp testovaly samy.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info