72/
Origami prototyp

Modelujte systém jednoduše pomocí papíru.

Nechte lidi modelovat systém (službu, digitální produkt, složitá řešení) technikou, kterou zvládne každý. Pomocí origami prototypování z papírových lístků získáte komplexní přehled důležitých procesů a prvků systému, včetně nových nápadů na jeho zlepšení.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: 4 a více participantů

Nástroje: velká plocha, psací potřeby, post-ity různých formátů


 

Postup

   1. Rozhodněte se:
    • na jaký systém se zaměříte,
    • zda budete modelovat systém jako celek, nebo jen jeho určitou část.
   2. Pozvěte participanty, kteří jsou dobře obeznámeni se systémem nebo jeho částí (např. se podílí na provozu služby).
    • Oslovte pokud možno co nejrozmanitější spektrum lidí (různé povinnosti, schopnosti, zkušenosti atd.).
   3. Připravte si papírové lístky, kartičky nebo figurky znázorňující prvky systému (osoby, artefakty, kontaktní body, lokality, komunikační kanály, technologie atd.).
    • Volte srozumitelné symboly a doplňte je názvy.
   4. Požádejte participanty, aby pomocí lístků namodelovali daný systém tak, že:
    • nejprve rozmístí klíčové prvky systému,
    • poté zaznačí vztahy, interakce, závislosti a výměny hodnot (pomocí šipek, popisků, případně seskupení lístků),
    • v průběhu doplní další relevantní prvky.
   5. Projděte s participanty hotový model.
    • Zaměřte se na jednotlivé procesy a vztahy mezi prvky.
    • Nechte lidi diskutovat o tom, co by šlo dělat lépe a kde vidí prostor pro změnu.
   6. Vše dokumentujte. Zapisujte si kritická místanová zjištění či nápady.
   7. Získáte cenné podněty přímo od lidí, co znají daný systém nejlépe. Nyní se můžete pustit do jeho vylepšování.

Tipy

Zhostěte se naplno role facilitátora. Podporujte diskuzi, sdílení různých pohledů na fungování systému a vzájemné učení mezi participanty.


Ověřujte doptáváním se, že model odpovídá skutečné podobě systému. Pokud narazíte na nesrovnalosti, poproste participanty o úpravu.


Zkuste modelovat fiktivní podobu systému a nechat účastníky přemýšlet o alternativách stávajícího řešení a nastupujících trendech.

Příklady a inspirace

Výzkumný tým z Velké Británie a Kanady zapojil origami prototyp do své studie o možnostech udržitelnějšího designu mobilních telefonů. Participanti – běžní uživatelé a uživatelky mobilních telefonů – měli zaznačit, jak si myslí, že byl jejich mobilní telefon vyroben (z jakých materiálů, v jakých geografických oblastech atd.). Modely tak pomohly odkrýt zaběhlé představy lidí o výrobě technologie, kterou dennodenně používají.


David Muñoz použil origami prototyp se zaměstnanci z IBM Watson, kteří měli zkušenosti s vývojem zdravotnických aplikací pro diagnostické účely. Výstupy z workshopu posloužily k vývoji aplikace obdobného zaměření, ale s nižšími nároky na technické znalosti uživatele. Aktivita byla přínosná i pro samotné účastníky, kteří lépe porozuměli ostatním rolím a fázím vývoje a celkově získali nadhled nad produktem.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info