65/
Mood board

Vyjádřete náladu a vizuální styl vašeho návrhu.

Zachyťte důležité části návrhu, které se obtížně komunikují slovy. Mood board – kompozice obrázků a dalších materiálů – vám pomůže definovat vizuální styl služby, ale také náladu, atmosféru a dojmy, co se k ní pojí. Zvládnete jej hravě vytvořit ve vašem týmu nebo i s uživateli.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2–4 hodiny

Lidé: 1 a více účastnic

Nástroje: A3/A2 papír, psací potřeby, nůžky, lepidlo, časopisy, fotografie a další materiály, nebo digitální vizualizační nástroj


 

Postup

   1. Ujasněte si v týmu:
    • co přesně chcete pomocí mood boardu zjistit,
    • zdali se při tvorbě zaměříte na celou službu, nebo jen její část,
    • jestli budete mood boardy tvořit sami, nebo i s uživateli.
   2. Připravte si materiál – velké papíry, lepidlo, fotografie, obrázky, časopisy, textil atd.
   3. Připomeňte účastníkům cíl mood boardu – znázornit, jaký dojem by služba měla vzbuzovat.
   4. Vytvořte každý jeden mood board:
    • znázorněte konkrétní objekty, detaily, ale i emoce např. pomocí metaforických obrázků,
    • podle atmosféry volte barvy, výrazy obličeje i rozložení jednotlivých prvků.
   5. Odprezentujte návrhy.
   6. Společně diskutujte o tom, jak by vaše služba měla vypadat, např.:
    • jaké jsou hodnoty služby,
    • jaké emoce by měla obsahovat nebo vzbuzovat,
    • jaká bude její vizuální prezentace.
   7. Výstupy promítněte do vašeho návrhu. Využijete je také pro prezentaci vaší služby či produktu.

Tipy

Pokud jste se rozhodli pro tvorbu mood boardů s uživateli, můžete tuto aktivitu zařadit do širšího prototypovacího workshopu. Jestli mood boardy vytváříte pouze s vaším projektovým týmem, nezapomeňte vaše návrhy ukázat uživatelům a ověřit si, jak vnímají nastolenou atmosféru služby či produktu.


Mood board můžete přichystat také pomocí digitálních nástrojů, jako je Canva nebo Pinterest.


Pro jeden projekt zkuste vytvořit více mood boardů, které budou reprezentovat různé vizuální styly.

Příklady a inspirace

Mood boardy se hojně využívají pro návrhy webových stránek. Podívejte se na ukázky mood boardů UX designérů a designérek, kterými zachycují vizuální identitu navrhovaných webů. Příklady digitálních mood boardů, ale i fyzických, co kombinují nejrůznější materiály a prvky (papír, látky, vůně, chutě, rostliny), uvádí Tony Ho Tran.


Trojice vědců z Delft University of Technology použila mood board pro zkoumání atmosféry v domácnostech. Mood boardy různých tváří a podob domova (odpočinek, hra, domácí práce atd.) dali hodnotit participantům. Na základě výstupů pak navrhli rozhraní, které slouží k „ovládání“ domácí atmosféry (přepínání mezi různými módy osvětlení, hudby a videoprojekcí).


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info