100/
Monitoring Checklist

Pravidelně kontrolujte etické principy.

Monitorujte bezprostředně poté, co spustíte vaši službu nebo představíte váš produkt uživatelům. Vyzvěte svůj tým k prodiskutování otázek založených na třech nezbytných etických kvalitách, jimiž jsou autonomie, transparentnost a bezpečnost.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 45 minut

Lidé: designéři

Nástroje: psací potřeby, papír, šablona


 

Postup

   1. Shromážděte svůj designový tým.
   2. Položte si otázky ze šablony, které sledují, zdali váš produkt/služba odpovídá na tři etické kvality:
    • Autonomii (např.: Brání náš produkt/služba uživatelům ve sdílení zpětné vazby nebo ve snadném vyžádání pomoci?)
    • Transparentnost (např.: Šíří náš produkt/služba dezinformace?)
    • Bezpečnost (např.: Manipuluje náš produkt/služba nějakým způsobem s emocemi uživatelů?)
   3. Zaměřte se i na další problémy, které z odpovědí vyplynou.
   4. U otázek, na které nebudete znát jednoznačnou odpověď, si řekněte, jak budete dál postupovat (např. naplánujte dodatečné testování).
   5. Dohodněte se, jak se pustíte do řešení problémů, které z diskuze vyplynuly.

Tipy

Tento proces opakujte po určitých časových úsecích vícekrát.


Pokaždé si všímejte nových skutečností, které souvisí s etikou vašeho produktu či služby.


Otázky navíc, které z diskuze vyplynou, si zapisujte a na příštím monitorování se k nim vraťte.

Příklady a inspirace

Velký problém s transparentností se v roce 2018 objevil u Facebooku. Osobní data jeho uživatelů byla bez jejich souhlasu použita firmou Cambridge Analytica pro účely politické reklamy.


V oblasti týkající se bezpečnosti, konkrétně emocionální pohody, pohořel Instagram. Ten uživatelům záměrně ukazuje přibývající „lajky“ s jiným časovým odstupem, než jaký je ve skutečnosti. Uživatelé se pak cítí zklamaní popularitou svého příspěvku a aplikaci kontrolují častěji.


Tyto odstrašující příklady jsou etickými přešlapy, kterých je nutné se vyvarovat. Proto pokud si na jakoukoliv otázku z již zmíněné šablony odpovíte „ano“, měli byste problém neprodleně vyřešit.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info