25/
Metafory

Nahlédněte na problém novýma očima.

Chcete povzbudit představivost lidí? Překročit konvenční způsoby poznávání? Nové nápady a perspektivy vám přinesou metafory – přenesené významy, pomocí kterých problém uvidíte v zcela jiném světle.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 1 výzkumník, 1 participantka a více

Nástroje: psací potřeby, papíry, obrázky, příp. grafický software


 

Postup

   1. U této metody se neobejdete bez opravdu dobrého povědomí o řešeném problému – jeho kontextu, důležitých aktérech, hlubších příčinách, důsledcích apod.
   2. Zkuste vymyslet metafory, které problém dobře vystihují (např. klimatická změna jako hořící dům). Správná metafora podněcuje představivost tím, že:
    • vytrhne problém z konvenčních kontextů,
    • nabízí neotřelé úhly pohledu,
    • je provokativní,
    • nutí k hlubšímu zamyšlení nad problémem.
   3. Metafory zpracujte na jednotlivé kartičky – přibližte je stručným popisem, nápaditým obrázkem či výstižným citátem.
   4. Rozdejte kartičky participantům a nechte je uvažovat o problému za pomocí jednotlivých metafor.
    • Doptávejte se na různé aspekty, detaily i širší souvislosti problému.
    • Vnímejte postoje a emoce participantů.
   5. Pomocí metafor prozkoumáte problém z nových, originálních perspektiv. Inspirujte se novými poznatky a nezapomeňte si je ověřit dodatečným výzkumem.

Tipy

Sadu karet s metaforami můžete zakomponovat do výzkumných rozhovorů nebo ji využít k nastartování kreativity při širších ideačních workshopech.


Hotové karty si před ostrým nasazením nezapomeňte s někým otestovat. Ujistíte se, že participanti nebudou spíš zmatení než inspirovaní a že vybrané metafory jim skutečně pomůžou odkrýt zajímavé a alternativní úhly pohledu.


Vymyslet funkční metaforu není jen tak. Vyhněte se notoricky známým, příliš povrchním či vágním přirovnáním, které nepřináší nic nového a nejdou do hloubky.

Příklady a inspirace

Metodu metaphor cards představili Nick Logler, Daisy Yoo a Batya Friedman. Ve svém článku popisují postup tvorby karet krok za krokem a uvádí názorný příklad – sféru mezinárodního soudnictví zkoumali pomocí metafor nemocnice, knihovny, divadla, obchodní společnosti, startupu a laboratoře.


Dan Lockton z Imaginaries Lab sestavil vlastní sadu karet pro ideaci za pomocí metafor. Sada se skládá ze dvou typů kartiček – koncepty (např. soukromí dat, přistěhovalectví) nabízí témata k diskuzi, metafory (např. odrazy na vodní hladině, hejno ptáků) pak možné impulsy pro přemýšlení o konceptech. O imaginaci v designu sociálních tranzicí Dan mluvil na konferenci Transition – Design – Education.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info