42/
Kano model

Rozhodněte se o dalších vlastnostech
produktu či služby.

Princip Kano modelu stojí na předpokladu, že spokojenost uživatelů s produktem či službou definuje kvalita nabízených funkcí. Model tak využijte v okamžiku, kdy potřebujete prioritizovat, které vlastnosti, parametry či funkce dále rozvíjet.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: týden a více

Lidé: výzkumnice a tým služby/produktu, nejméně 30 respondentů

Nástroje: platforma pro online dotazníky


 

Postup

   1. Sepište si funkce a vlastnosti vaší služby či produktu a obohaťte je také o přání a požadavky uživatelů.
   2. Ke každému parametru či funkci vytvořte dvě otázky:
    • V první se ptejte, jak by uživatel vnímal, kdyby měl funkci k dispozici. V druhé se naopak ptejte, jak by vnímal, pokud by požadavek nebyl dostupný.
    • Pro obě otázky využijte stejnou škálu: Líbí se mi to / Očekávám to / Nemám názor, neutrálně / Zvládnu to / Nelíbí se mi to.
   3. Z otázek sestavte dotazník a distribuujte jej mezi (potenciální) uživatele vaší služby.
   4. Odpovědi u každé vlastnosti vyhodnoťte do 4 kategorií:
    • Spokojenost (Performance) – čím bude funkce lepší, tím spokojenější uživatel bude.
    • Základy (Must-be) – nezbytná část služby, bez které ji budou uživatelé považovat za nefunkční.
    • Radosti (Attractive) – novinka, která zvedne spokojenost a není příliš očekávaná. Časem se ovšem tyto vlastnosti přesouvají k základům.
    • Nedůležité (Indifferent) – vlastnost či funkce, která nemá na spokojenost uživatelů žádný vliv.
   5. Výsledek vizualizujte a rozhodněte se, kterou funkci budete rozvíjet.

Tipy

Pokud víte, které vlastnosti patří mezi základy, klidně je v dotazování vynechejte a zaměřte se pouze na ty parametry, o kterých se domníváte, že by mohly spokojenost uživatelů zvýšit.


Dejte si pozor na to, jak se na funkce a vlastnosti ptáte – příliš technický jazyk může vést k tomu, že si respondenti pod otázkou nic nepředstaví.


Inspirujte se jinými organizacemi a službami. Díky Kano modelu vyhodnotíte, jakými funkcemi své uživatele neohromíte, a co vám naopak může dát výhodu.

Příklady a inspirace

Skupina čínských výzkumníků aplikovala Kano model k identifikaci důležitých informací na autobusových zastávkách. Na vzorku 400 cestujících ohodnotili význam původních 13 údajů. Základní a atraktivní údaje následně využili pro návrh značení zastávky, které zlepší orientaci lidí při cestování.


V Cornell University Library využili Kano model na návrh místnosti knihovny pro postgraduální studenty. V dotazování sledovali různé funkce prostoru, např. sdílení studijní místnosti s dalšími lidmi, uložení osobních věcí či možnost mít vlastní místo.


Spokojenost cestujících s kvalitou nabízených služeb hodnotili pomocí Kano modelu také v Moskevském metru. Výsledný přehled zejména technický funkcí dále sloužil jako doporučení, které funkce si zaslouží další investice, a které naopak není třeba nyní rozvíjet.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info