26/
Informační horizonty

Pochopte, jak lidé pracují se zdroji.

Zmapujte, jaké informační zdroje lidé používají a jak je hodnotí, když řeší daný problém. Informační horizonty vám poskytnou vizuální a verbální popis informačního chování a umožní vám pochopit význam jednotlivých zdrojů. Prakticky rozšiřují klasické hloubkové rozhovory o nákres zdrojů informací.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více na přípravu, 1 hodina na setkání

Lidé: 1 výzkumnice, 10 a více participantů

Nástroje: psací potřeby


 

Postup

   1. Definujte si cíl zkoumání vašich informačních horizontů, připravte si scénář a oslovte vhodné participanty.
   2. V rozhovoru se zaměřte na konkrétní situace informačního chování nebo řešení daného problému. Průběžně se participantů doptávejte:
    • na důvod, proč informaci potřebovali,
    • jaké informační zdroje využili v jednotlivých fázích řešení problému,
    • kde hledali pomoc,
    • jak s informacemi dále pracovali,
    • jak byli s informací či zdrojem spokojeni,
    • jak náročné bylo si zdroj obstarat,
    • o jakých zdrojích uvažovali, ale nakonec je nevyužili,
    • zdali je uvedené zdroje navedly na další zdroje atd.
   3. Všímejte si, o jakých zdrojích a v jakém pořadí participanti mluví – od knih a časopisů přes online zdroje až po zmíněné osoby.
   4. Nechejte participanta zakreslit všechny zmíněné zdroje, které při řešení problému využil. Ideálně do podoby mapy, schématu nebo diagramu.
   5. Poproste participanta, ať vám vysvětlí, co a jak do mapy zakreslil.
   6. Na závěr si nechte zdroje seřadit (např. dle využití) a prioritizovat (např. dle důvěryhodnosti, přínosu, kvality atd.).
   7. Mapy i rozhovory analyzujte a zpracujte – získáte detailní vhledy o jednotlivých zdrojích, jejich vzájemné vztahy i popis informačního chování lidí u zvoleného problému.

Tipy

Při zakreslování informačních zdrojů můžete nechat participantům volnou ruku, nebo využít předchystanou šablonu, jako je „terč“, který ve svém středu obsahuje nejdůležitější zdroje a na okrajích pak ty málo důležité.


Informační horizonty jsou kvalitativní metoda založená na hloubkových rozhovorech. Výsledky lze ale i kvantifikovat – např. pomocí dotazníku, kdy necháte předem vytipované zdroje participanty ohodnotit dle preferencí.

Příklady a inspirace

Informační horizonty poprvé popsala Dianne H. Sonnenwald v roce 1999 – od té doby se objevilo množství jejich modifikací. Rozdíly mezi jednotlivými přístupy najdete v diplomové práci Josefa Kocurka, který metodu využil při zkoumání očekávání uchazečů o studium na KISK.


Margaret S. Zimmerman pomocí informačních horizontů zkoumala zdravotní gramotnost uprchlic a imigrantek ve Spojených státech. Zvolila pro to formu jednoduchého zakreslování obrázků, které překonává jazykové i kulturní bariéry – participantky skládaly svou cestu při řešení zdravotních problémů z náčrtků konkrétních míst, které by navštívily, a jedinců, na které by se obrátily.


Jiný postup zvolil Isto Huvila při výzkumu informačního chování archeologů a archeoložek. Informační horizonty nevytvářeli samotní participanti, ale sestavil je vědecký tým na základě provedených hloubkových rozhovorů. Vzniklé mapy informačních zdrojů posloužily k analýze nasbíraných dat a k odkrytí pestrosti zdrojů a materiálů, které archeologové a archeoložky využívají ke své práci.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info