53/
Guiding Star & Near Star

Definujte si dlouhodobou vizi a dohledné cíle.

Řešíte v týmu problém, který přesahuje do daleké budoucnosti? Nevíte, jak vymezit váš designový záměr, aby reflektoval jak současnou, tak budoucí situaci? Uchopte oba časové horizonty – na dlouhodobou vizi (guiding star) navažte konkrétními cíli (near star), na kterých můžete začít pracovat již dnes.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2–3 hodiny

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, papíry


 

Postup

   1. Před workshopem byste měli mít dobře zmapovaný problém, u kterého si chcete definovat cíle do budoucna. Začněte ideací týkající se daleké budoucnosti (např. roku 2050) – představujte si:
    • jakého ideálního stavu chcete v budoucnosti dosáhnout,
    • jaké dlouhodobé procesy a změny k ideálnímu stavu mohou vést,
    • jak se tranzice bude projevovat životech lidí, ve společnosti, ve fungování ekosystémů apod.
   2. Formulujte guiding star – dlouhodobou vizi, která vyjadřuje vaši představu o ideální budoucnosti.
    • Vystihněte podstatu tranzice, o kterou usilujete, ale také vaše ideály a klíčové hodnoty.
   3. Vraťte se k současnému stavu. Identifikujte:
    • překážky, které brání dlouhodobé vizi,
    • klíčové výzvy dneška, které rozhodnou o vývoji do budoucna,
    • způsoby a cesty, jak vizi podpořit již dnes.
   4. Formulujte near star – krátkodobý cíl s výhledem na 3–5 let, který by vás o krok přiblížil k naplnění dlouhodobé vize.
    • Buďte konkrétní – definujte si aktéry, kterých se cíl týká, jejich činnosti i způsoby evaluace plnění cílů.
    • Krátkodobých cílů si můžete definovat více. U každého vždy určete, kdo nese odpovědnost za jeho plnění.
   5. Začněte pracovat na realizaci krátkodobého cíle. Zahrňte klíčové strategie do vašeho návrhu a monitorujte, jak se vám daří cíl naplňovat a podporovat tak dlouhodobější tranzici.

Tipy

Zatímco dlouhodobá vize je abstraktní, slouží jako sdílená představa o ideální budoucnosti a inspirace pro současnost, krátkodobý cíl je konkrétní a motivuje k zahájení práce již dnes.


Buďte radikální a idealističtí ve znění dlouhodobé vize, při vymezování krátkodobých cílů se naopak držte „více při zemi“.


Rok 2050 se uvádí jako vhodný milník pro nastavování dlouhodobých vizí, vždy se ale zařiďte podle potřeb řešeného problému.

Příklady a inspirace

V Noble Peace Tribe využili guiding star & near star pro vymezení budoucího směřování organizace. Ve vizi se zavazují k podporování globálního míru a obratu ke soběstačným komunitám, které staví na vzájemné spolupráci a důvěře. Na základě vize si pak určili činnosti organizace s výhledem na 5–10 let (např. zavádění udržitelných potravinových systémů, zajištění přístupu znevýhodněných komunit k nutričně bohatším potravinám).


Podrobný návod od Acumen Academy zasazuje definování vize a výhledových cílů do širší praxe systémového designu a přidává pár rad. Jelikož tento krok zásadně vymezuje další směřování organizací, je např. důležité nekopírovat všechny cíle podle zaběhlé praxe či stávající strategie organizace, která mnohdy nedokáže předvídat budoucí potřeby lidí.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info