14/
Etnograf v terénu

Poznejte komunitu zevnitř.

Pokud chcete komplexním způsobem poznat vaši cílovou skupinu a nebojíte se náročnějšího způsobu, staňte se etnografem v terénu. Na delší, souvislou dobu se ponoříte mezi členy komunity a porozumíte jako málokdo jejich každodennímu chování a přirozenému prostředí.

Etnograf v terénu

Potřebujete

Čas: několik dní až týden

Lidé: 1 výzkumník a komunita, kterou se chce poznat 

Nástroje: zápisník pro poznámky, záznamové zařízení (diktafon, fotoaparát, kamera)


 

Postup

 1. Pečlivě se připravte na etnografickou práci.
  • Dopředu si určete, co chcete pozorováním zjistit.
  • Rozhodněte se, zda v terénu budete vystupovat zúčastněně nebo nezúčastněně.
 2. Oslovte komunitu lidí a upozorněte její členy na samotný fakt pozorování. Společně si stanovte jednoduchá pravidla, která budete při výzkumu dodržovat.
 3. Vyrazte do terénu. Pozorujte lidi, v případě zúčastněného pozorování se s nimi bavte o tom, co dělají a proč.
 4. Zapisujte a nahrávejte, co vidíte a slyšíte, včetně detailů (konkrétní citace lidí, vlastní dojmy apod.).
 5. Zaměřte se na:
  • rutinní činnosti pozorovaných
  • interakce mezi lidmi
  • okolní prostředí, tedy kontext, ve kterém se lidé pohybují.
 6. Snažte se v komunitě strávit co nejvíce času (v řádu dnů, týdnů). Pokud nemáte tolik času, stačí i několik hodin.
 7. Vyhraďte si dostatek prostoru na zpracování dat, aby výstupem byla srozumitelná zpráva o tom, co specifického jste o komunitě zjistili.

Tipy

Nejméně rušivé je, když je výzkumník v terénu sám. V zázemí vám ale může pomáhat tým například se zpracováním dat z výzkumu.


Buďte připraveni, že se jedná o náročnou metodu, a to jak časově, finančně, tak také psychicky.


Zapisujte a zaznamenávejte si i to, co vám v daný moment nepřipadá důležité. Při analýze se právě tyto „nezáživné“ poznámky mohou projevit jako velmi zásadní.

Příklady a inspirace

Emily Getty sepsala pro Design Kit případovou studii o tom, jak tuto metodu použili se studenty při studování komunity v jihoafrickém Mpumalanga. Aby studenti navrhli funkční řešení, co by odpovídalo reálným potřebám komunity, strávili s místními osm týdnů v blízkém kontaktu. Pronikli do tamějších rodin a pomáhali místním doma při úklidu, péči o děti a sběru dříví nebo při prodávání chlebů na tržišti. Imerze –⁠ schopnost úplného vnoření se do prostředí komunity –⁠ se v tomto případě ukázala jako zcela nezbytná pro skutečně přínosný inovativní design.


Rozsáhlý etnografický výzkum na 17 odděleních Odense University Hospital posloužil jako východisko pro konstrukci potenciálních use cases (příkladů použití) robotické technologie v nemocničním prostředí. Na základě pozorování byla vytvořena databáze s konkrétními záznamy specifických interakcí v daných kontextech. Analýza těchto dat umožnila identifikovat repetitivní pracovní procesy s potenciálem nahrazení lidské práce robotem (např. přemisťování lůžek, navigování lidí prostorem nemocnice).


Etnografická studie interakcí žáků při hodinách tělocviku se zaměřila na analýzu pořízených audionahrávek dialogů a rozhovorů žáků. Vzájemným interakcím dominovaly narážky, které sice nevedly k výraznějším konfliktů, ale velmi často měly charakter urážky nebo výsměchu. Momenty soudržnosti nebo vzájemné podpory se během hodin objevovaly zřídkakdy. Proto tým výzkumníků doporučuje soustředit se při tělesné výchově na aktivity, které podporují týmového ducha místo soutěživosti.


Více informací

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info