31/
Etické prohlášení

Vymezte etické povinnosti vašeho týmu.

Nejsou vám lhostejné etické dopady vašeho designu? Definujte si v týmu, jaké problematické situace se pojí s vaším návrhem a za které z nich přebíráte odpovědnost. Lépe si pohlídáte, jak se vám daří řešit etické výzvy přítomné v návrhu.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut

Lidé: celý projektový tým

Nástroje: psací potřeby, post-ity, flipchart / tabule


 

Postup

   1. Popište kontext designového procesu (např. kdo je zadavatelem projektu, vnější okolnosti, které proces ovlivňují apod.).
   2. Sepište zainteresované strany, které se designového procesu přímo či nepřímo účastní, a aktéry, kteří budou designem ovlivněni.
   3. Formulujte váš designový záměr.
    • Buďte co nejvíce konkrétní – zmiňte konkrétní cílové skupiny, změny, kterých chcete dosáhnout, prostředí, na které se zaměřujete apod.
   4. Představte si eticky problematické situace, které hrozí při užívání vaší služby či produktu.
    • Zkuste odhalit jednotlivé výzvy perspektivou různých uživatelů či aktérů, co mohou být ovlivněni přímo i nepřímo.
    • Prozkoumejte různé kontexty i záměry, které se v designu pojí.
   5. Určete si etický záběr vašeho projektu:
    • etické výzvy, za které nesete odpovědnost,
    • etické výzvy, za které odpovědnost nenesete (protože za ně např. odpovídá někdo jiný apod.).
   6. Etický záběr projektu přehledně vizualizujte, komunikujte v týmu i s dalšími zainteresovanými stranami a pravidelně revidujte.
   7. Sestavte konkrétní strategie a opatření, jak předcházet eticky problematickým situacím, a zapracujte je do vašeho designu.
    • Udržujte si přehled i u situací, u kterých jste se vzdali odpovědnosti – buďte např. v pravidelném kontaktu s odpovědnými subjekty apod.

Tipy

K aktivitě můžete použít šablonu od Ethics for Designers.


Vymezení odpovědnosti za vaše řešení by se měl účastnit celý projektový tým – využijte společný čas k důležitým diskuzím a ke sladění týmu.


Jednotlivé aspekty designu, za které přebíráte odpovědnost, si můžete přerozdělit mezi příslušné členy týmu (např. bezpečné uložení dat, šíření dezinformací apod.).

Příklady a inspirace

Amy Goris využila ethical disclaimer při vývoji aplikace Luna pro pacientky s rakovinou prsu. Ujasnila si tak, že z pozice UX designérky odpovídá za aspekty designu, jako je nenávykovost, důvěryhodnost nebo autonomie uživatelů. Zajištění bezpečnosti aplikace naopak přenechala programátorům.


Přehled aspektů designu, které spadají do etické odpovědnosti designérů a designérek, sepsala Carrie Sownie pro 99designs. O důležitosti specifikace etické odpovědnosti týmu pro každý projekt zvlášť se rozepisuje Ciarra Taylor a Samantha Dempsey pro Smashing Magazine.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info