81/
Emoční karty

Vyložte na stůl pocity a dojmy lidí z vašeho návrhu.

Pomozte lidem jednoduše vyjádřit jejich dojmy z vašeho produktu či služby. Rozdejte jim kartičky, ze kterých vyberou slova, která podle nich nejlépe vystihují vizuál, funkce i celkové vyznění vašeho návrhu. Emočními kartami si ověříte, jak lidé návrh vnímají a jestli v nich vyvolává ty správné pocity.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 30 minut a více

Lidé: 1 výzkumník, desítky participantek

Nástroje: post-ity, psací potřeby, případně tiskárna


 

Postup

   1. Připravte si sadu karet s adjektivy, která označují pozitivní, negativní a neutrální dojmy týkající se designu produktu nebo služby (např. konzistentní, rušivé, šetřící čas, motivující, odborné).
    • Inspirujte se již připravenými sety, jako jsou textové Product Reaction Cards od Microsoftu (český překlad zde) anebo obrázková sada PrEmo od Desmet.
   2. Vyhraďte dostatečný prostor na to, aby se participanti s prototypem dobře seznámili, případně si jej ozkoušeli pomocí pár úkolů.
   3. Rozdejte sady s kartičkami a nechte participanty vybrat ty, které nejlépe vystihují, jak na ně prototyp působí (vizuální styl, funkcionality, celkové vyznění atd.).
    • Nechejte participantům volnou ruku, nebo výběr omezte např. na 5 kartiček.
   4. Zkuste rozproudit diskuzi – poproste participanty, aby svou volbu okomentovali a dovysvětlili na základě své interakce s prototypem.
   5. Výsledky zpracujte kvalitativně, v případě většího množství participantů i kvantitativně. Nové poznatky využijte k dalšímu zlepšení vašeho prototypu.

Tipy

Již připravené sady karet si můžete přizpůsobit pro své účely. Vždy si ale ověřte, že do vlastních kartiček nepromítáte vlastní předsudky, které o testované službě či produktu můžete mít. Ideálně kartičky nechte překontrolovat někým zkušeným, kdo je s vaším projektem obeznámen, ale má nad ním nadhled.


Nezapomeňte, že ne každý vnímá slova stejně jako vy. Například slovo „sofistikovaný“ může mít pro někoho pozitivní význam, pro někoho zase negativní. Rozdíly mohou být podmíněné i kulturně.


Pomocí karet můžete zjišťovat také to, jaké emoční dojmy v lidech design vyvolává. V tom případě místo karet s adjektivy popisujícími funkcionalitu volte kartičky, které popisují přímo emoce.

Příklady a inspirace

Michael Hawly popisuje, jak se svými kolegy a kolegyněmi pomocí sady karet od Microsoftu porovnávali dvě varianty vizuálního designu webové stránky. Celkově pracovali se třemi skupinami participantů – dvě z nich hodnotily buď pouze první, nebo druhý návrh, třetí skupina porovnávala návrhy mezi sebou. První varianta byla popsána jako profesionální, ale navzdory očekávání designérů také jako odosobněná a sterilní. Oproti tomu druhá z variant vyvolávala přátelský dojem, ale zároveň dokázala působit profesionálně a důvěryhodně.


Carol Barnum a Laura Palmer uvádí čtyři případy, kdy využily emoční karty k testování webových aplikací. Při vývoji webu pro zaměstnance hotelového řetězce, který je seznamoval s pravidly ekologického provozu, si například pomocí kartiček otestovaly, že finální verze webu na personál působí jako užitečný zdroj informací, a ne jako ztráta času.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info