55/
Designová výzva

Definujte svůj záměr a jeho hranice.

Shrňte v jedné otázce, jaký problém řešíte, pro koho a v jakém kontextu. S designovou výzvou si ujasníte, kde leží hranice vašeho projektu a na jaké úrovni problému se pohybujete. Uchopíte tak i zapeklité problémy, které jinak svou komplexitou spíš odrazují.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2–⁠4 hodiny

Lidé: celý tým

Nástroje: psací potřeby, post-ity, případně software


 

Postup

   1. Pojmenujte v týmu problém, který chcete řešit. Ujasněte si:
    • jaký problém řešíte,
    • kdo takový problém má,
    • v jakém kontextu jej řeší.
   2. Pokuste se zformulovat designovou výzvu do jednoduché otázky –⁠ nejlépe začínající slovy Jak bychom mohli…?. Vaše otázka by měla:
    • být zaměřená na konečný dopad,
    • umožňovat různá řešení,
    • zohledňovat kontextvyplývající omezení.
   3. Ujasněte si požadovaný dopad vašeho řešení na cílové skupiny i způsoby, jakými jej budete ověřovat.
   4. Zkuste na základě otázky vymyslet prvních několik řešení.
    • Pokud jste schopni vymyslet dvě až tři řešení během krátkého brainstormingu, je to známka dobře naformulované designové výzvy.
   5. Zamyslete se nad kontextem, ve kterém se nacházíte. Odpovězte si v týmu:
    • s čím musíte počítat,
    • co může váš projekt ovlivnit,
    • jaká jsou rizika,
    • jakým bariérám můžete čelit apod.
   6. Znovu si přečtěte otázku vytvořenou v druhém bodě. Pokud je potřeba, přeformulujte ji.
    • Nebojte se výzvu přepracovávat několikrát. Je důležité, abyste se na ní v týmu shodli.
   7. Máte před sebou otázku, která jasně definuje váš záměr. Pusťte se do návrhu a následného ověřování a hledejte tu správnou odpověď.

Tipy

Výzvu ideálně formulujte jako otázku. Její celkové vyznění by váš tým mělo dlouhodobě motivovat k hledání možných řešení a odpovědí.


Výzva nesmí být příliš široká (abyste věděli, kde začít s řešením), ale ani úzce vymezená (aby neomezila vaši kreativitu).


Vyhraďte si na designovou výzvu dostatek času – správné ohraničení vašeho záměru je naprosto klíčové. U zapeklitých problémů, u kterých budete narážet na složitost, nezamýšlené dopady a několik úrovní příčin, to platí nadvakrát.

Příklady a inspirace

Projděte procesem tvorby designové výzvy společně se studenty a studentkami z kalifornské univerzity v Berkeley. Postupným laděním výzvy si dokázali ujasnit, který problém chtějí společně řešit v dalších fázích designového procesu. V článku píší např. i o tom, jak se jim z formulace výzvy podařilo vymýtit veškeré domněnky, co by je mohly navádět k řešení omezeného nebo nepřesného problému.


Thomas Both ve svém manuálu představuje designovou výzvu jako nástroj pro scoping (ohraničení) složitých problémů. Designéři a designérky by se podle něj neměli snažit eliminovat nejednoznačnost a složitost problému, ale vnímat tyto kategorie jako příležitost pro poznávání (kterou otevřeme právě dobře naformulovanou designovou výzvou). Důležitý je dle něj výběr projektů, které mají reálné dopady, ale zároveň nabízejí dost prostoru k experimentování. Názorně ukazuje, jak konkrétní formulace designové výzvy mohou bezděčně ovlivnit další kroky designérů a to, kam upřou svou pozornost.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info