64/
Design studio

Vymýšlejte společně lepší a lepší nápady v několika iteracích.

Láká vás kolaborativní navrhování, které by do jedné místnosti přivedlo pestré skupiny lidí? Zorganizujte design studio, které se zakládá na skicování vlastních nápadů i práci v týmu. Získáte hromadu nových nápadů a účastníkům umožníte vyměňovat si různé pohledy na řešení problému.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 4 hodiny a více

Lidé: 1 moderátorka, 8 účastníků a více

Nástroje: psací potřeby, papíry, flipchart


 

Postup

   1. Pozvěte na design studio zástupce různých skupin, které mají s projektem něco společného.
    • Rozdělte účastníky do týmů po 4 či více lidech.
    • Zabraňte vzniku all-stars týmu – poskládejte týmy tak, aby bylo jejich složení vyvážené.
   2. Uveďte týmy do navrhování:
    • připomeňte klíčové informace o vašem projektu, cílové skupině, designovém záměru,
    • vyzdvihněte nejzajímavější výstupy z výzkumu či testování.
   3. Stanovte si:
    • počet iterací, kterými chcete projít,
    • časový limit na skicování návrhů, jejich prezentaci a zpětnou vazbu.
   4. Zahajte první iteraci – každý účastník během časového omezení nakreslí co nejvíce nápadů, jak by šlo problém vyřešit.
   5. Uvnitř jednotlivých týmů si nápady prezentujte, diskutujtekritizujte.
    • Dodržujte přitom velmi krátké časové limity (např. 2 minuty na prezentaci, 2 minuty na kritiku).
   6. Opakujte kresleníprezentaci uvnitř týmu.
    • Zohledněte námitky ostatních a inspirujte se jejich řešeními.
   7. Po stanoveném počtu iterací vypracujte řešení již jako tým.
    • Vycházejte z nejlepších nápadů jednotlivých členů týmu.
    • Výsledky prezentujte ostatním týmům a společně vyberte nejlepší návrh napříč týmy.

Tipy

Alternativou design studia je paralelní navrhování – místo svižného iterování pracují jednotlivci nebo týmy na návrzích po delší dobu bez vyrušení, takže ve výsledku vzniknou pokročilejší koncepty.


Snažte se odbourat zábrany účastníků ze skicování. Objasněte, že na formě nezáleží a důležité je zaznamenat obsah nápadu. Nebo do programu zařaďte jednoduché cvičení na „rozkreslení“, třeba Nakresli toast.


Skicování nápadů v rychlém tempu můžete vystavět třeba na metodě Crazy 8's, která účastníky motivuje k zakreslení 8 nápadů za 8 minut.

Příklady a inspirace

Jim Ungar a Jeff White představili na konferenci Human Factors in Computing Systems jejich aplikaci design studia. Pomocí metody redesignovali systém Show Director z tradičnějšího vodopádového modelu do agilního přístupu. Vzhledem k omezeným časovým možnostem na transformaci systému bylo design studio jasnou volbou.


Mike Myles popisuje své zkušenosti s paralelním navrhováním. Přidává vlastní tipy, jak podpořit spolupráci mezi účastníky a nastolit tvůrčí atmosféru (např. vylepením základních pravidel na zeď tak, aby byly všem na očím). Sestavil také seznam různých variant paralelního navrhování – např. řešení stejné, nebo odlišné výzvy v několika týmech, rozdělení práce jednoho týmu do několika bloků apod.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info