67/
Cover story

Vizualizujte si budoucnost v podobě obálky.

Chcete hravou a efektivní formou navrhnout ideální budoucnost své organizace nebo služby? Vyzkoušejte metodu cover story – navrhněte fiktivní obálku časopisu, ve které představíte své hypotetické úspěchy. Podnítíte v lidech nové představy o budoucnosti a snadněji se sladíte na společné vizi.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 40–90 minut

Lidé: 1 designérka, 2 a více participantů

Nástroje: psací potřeby, papír, popř. vizualizační nástroj (Miro či Mural)


 

Postup

   1. Nakreslete si šablonu, která bude obsahovat šest sekcí:
    • obálku představující příběh úspěchu,
    • titulky vyjadřující podstatu příběhu,
    • postranní panely odhalující zajímavé aspekty příběhu,
    • citáty související s příběhem,
    • brainstorming poukazující na počáteční nápady,
    • obrázky sloužící k podpoře obsahu ilustracemi.
   2. Požádejte účastníky, aby si pět minut samostatně promýšleli ideální budoucnost. Představivosti se meze nekladou, nápady nemusí být založené na realitě.
   3. Rozdělte účastníky do skupin po 2–6 členech a vyzvěte je, aby spolu sdíleli své nápady. Ujistěte se, aby měla každá skupina šablonu, do které si po vzájemné dohodě zakreslí tu nejideálnější vizi.
   4. Požádejte skupiny, aby prezentovaly svou vizi budoucnosti ostatním.
   5. Sledujte prezentace a hledejte podobnosti opakujících se témat. Dále se všemi diskutujte o svých pohledech, postřezích a obavách.

Tipy

Pro vytvoření šablon můžete místo papíru použít nástroje jako je Miro či Mural.


Šablonu si můžete i stáhnout, nebojte se však vytvořit si svou vlastní.


Tato hra je o vyprávění příběhu o snu, který se již stal. Vyzvěte tedy účastníky, aby při popisu používali minulý čas.

Příklady a inspirace

Podívejte se na konkrétní příklad metody cover story, pro který designér Patrick Van Der Pijl použil Elona Muska a jeho služby. Můžete zde vidět, jak by vypadal cover story pro Elona Muska jako osobu, následně pro jeho automobilku Tesla nebo také pro Teslu se zaměřením na zákazníky.


Designérka Ana B. si na šabloně cover story aplikace Mural vizualizovala svou vlastní kariéru. Ve svém cover story uvedla, jak by vypadala ideální budoucnost za 9 let, přičemž jí tato vizualizace pomůže uskutečňovat dílčí kroky ke splnění vytyčeného cíle. Celý proces nahrála na YouTube, kde se na něj můžete podívat i vy.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info