62/
Backcasting

Identifikujte milníky preferované budoucnosti.

Stanovte si důležité kroky, kterými musíte projít, abyste dosáhli vytyčeného cíle. Začněte v budoucnosti u preferované sdílené vize a následně se posouvejte směrem k současnosti. Odhalíte tak různé alternativní cesty, které vás k tomuto cíli vedou.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 90 minut

Lidé: 1 designérka, 2 a více participantů

Nástroje: psací potřeby, post-ity, tabule


 

Postup

   1. Začněte představou scénáře budoucnosti problému, který řešíte. Vzdálenost této budoucnosti od současnosti je libovolná, záleží na vašich ambicích a náročnosti splnění cíle. Scénář by měl představovat:
    • ideálnívytoužený cíl, tedy ten nejlepší, který můžete očekávat. Cíl by však měl být zároveň i normativní, je tedy nutné držet se svých norem.
    • Jakmile scénář specifikujete, seznamte s ním účastníky workshopu.
   2. Přemýšlejte, jaké důležité milníky, projekty či události jsou nutné k tomu, aby byla stanovená vize naplněna.
   3. Začněte u vize budoucnosti, pokračujte směrem k současnosti a nápady pište na post-ity.
   4. Umístěte post-ity na tabuli tak, aby byly na pomyslné časové ose seřazeny chronologicky.
   5. Diskutujte o důležitých milnících a událostech. Jak jich můžete dosáhnout? Jak k nim mohou účastníci přispět?

Tipy

Namísto bílé tabule můžete použít šablonu, díky které si celý proces snadno představíte.


Pokud během nacházení milníků zjistíte, že cíl si nakonec představujete jiný, neváhejte jej upravit.


Určete konkrétní rok, ve kterém by měl být cíl splněn. Čas mezi tímto rokem a současností budete schopni vyplnit realističtěji. Pro konkrétnější představu si ke každému milníku můžete vytvořit např. mapu zainteresovaných stran.

Příklady a inspirace

Designérka Michelle Ovalle předkládá inspirativní příběh Edwina Landa, který za pomoci backcastingu vyvinul instantní fotoaparát Polaroid SX-70. Stejnou metodu použil také Gunpei Yokoi, který takto vynalezl Game Boye pro firmu Nintendo.


Jedním z příkladů úspěšně využitého backcastingu je společnost Amazon. Z internetového knihkupectví se díky ambiciózním vizím a jejich úspěšným splněním stala jedna z nejbohatších společností světa.


Ve Finsku vznikla studie zaměřená na zobrazení možných konečných stavů, které by do roku 2050 dovedly tento stát k nízkouhlíkové společnosti. Backcasting pomohl k definování cílů jako je soběstačnost či převrat efektivity (koncentrace na snižování spotřeby energie). K těmto cílům je však nutné zařídit dílčí kroky, které zahrnují např. nárůst místní výroby a spotřeby, sníženou potřebu osobní dopravy či přírodu jako důležitou hodnotu v městské struktuře.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info