23/
Aktérské figurky

Odhalte, jakých aktérů si lidé všímají.

Zajímá vás, jaké jedince a instituce si lidé spojují s vaším problémem? Pohledejte doma libovolné figurky a vrhněte se do participativního mapování aktérů. Bezprostřední a hravá forma se hodí především při výzkumu citlivějších témat nebo při práci s ohroženými skupinami, kde je třeba odbourat počáteční napětí či nedůvěru.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 90 minut

Lidé: 1 výzkumnice, 1 a více participantů

Nástroje: figurky, cedulky, papír, psací potřeby


 

Postup

   1. Oslovte participanty pro mapování (ideálně zástupce vaší cílové skupiny).
   2. Připravte si 10–20 figurek, které budou reprezentovat jednotlivé aktéry.
    • Volte odlišné barvy a tvary (např. šachové figurky, lego postavičky apod.).
   3. Uveďte participanty do mapování. Pomáhejte jim odhalit co nejvíce aktérů pomocí sondážních otázek, např.:
    • Jací lidé, skupiny nebo komunity tuto situaci řeší?
    • Koho ještě problém zajímá a proč?
    • Na koho se v dané situaci můžete obrátit?
    • Kdo podle vás bývá v souvislosti s problémem opomíjen a proč?
   4. Nejprve nechte participanty označit figurky cedulkami se jménem či rolí aktéra. Poté je poproste o rozmístění na podkladový papír a o zaznačení vzájemných vztahů.
   5. Během aktivity zkuste participanty rozpovídat nebo se doptávejte, až budete společně procházet hotovou mapu.
   6. Srovnávejte mapy jednotlivých participantů. Identifikujte:
    • nejvlivnější aktéry,
    • nejvíce nebo naopak nejméně nápomocné aktéry,
    • aktéry v konfliktním vztahu,
    • aktéry, kteří na mapě chybí (tj. participanti je opomenuli nebo o nich neví),
    • aktéry, kteří unikají mainstreamovým diskurzům (např. stojí mimo oficiální systém sociálních služeb, ale přesto lidem významně pomáhají).
   7. Mapa vám odkryje svébytný pohled lidí na pole aktérů daného problému. Určete si podle ní prioritní aktéry, na které se zaměříte, nebo např. navrhněte zlepšení komunikace mezi cílovou skupinou a aktéry.

Tipy

Marginalizované skupiny vám pomohou odkrýt alternativní pohled na aktéry daného problému. Metoda se ale skvěle hodí také pro participativní mapování s lidmi, kteří se vyznají v oficiální praxi nebo s odborníky, kteří mají komplexní přehled o různých rovinách problému.


Kromě figurek můžete pracovat také s obrázky nebo s kartičkami, co znázorňují konkrétní aktéry či situace, které se k problému pojí.


Cedulky s popisem aktéra ideálně nechejte vyplnit participanty samotné, ale pokud např. na mapování nemáte tolik času, předchystejte jich pár předem a participanty poproste o doplnění zbytku.

Příklady a inspirace

Metodu stakeholder tokens navrhla Daisy Yoo pro potřeby value sensitive designu. Sama ji aplikovala při výzkumu aktérů asistované sebevraždy. K mapování přizvala zdravotníky a sociální pracovníky, kteří konzultují případy nevyléčitelně nemocných pacientů. Metoda dokázala odkrýt opomíjené aktéry (např. majitele pohřebních ústavů, ale také spisovatele a další umělce) a složitost vzájemných aktérských vztahů.


Antti Kinnunen z University of Vaasa využil metodu ve své magisterské práci o designových principech platformy na zpracování velkých dat. Rozmístěním aktérů na abstraktní mapu systému zaznačil např. uživatele s odlišnými záměry využití platformy, poskytovatele dat nebo provozovatele platformy.


Kateřina Čanigová navrhla sadu pracovních listů, které pomáhají facilitovat rozhovory s ohroženými skupinami obyvatel. Pomocí doplňování obrázků nebo výběru z kartiček tak participanti dokážou sdělit i velmi citlivé informace týkající se finanční tísně nebo aktérů, ke kterým mají důvěru a v tíživých momentech se na ně mohou obrátit.


Více informací

 • Yoo, D. (2021). Stakeholder Tokens: a constructive method for value sensitive design stakeholder analysis. Ethics and Information Technology, 23(1), 63–67. https://doi.org/10.1007/s10676-018-9474-4
 • Yoo, D. (2017). Stakeholder Tokens: A Constructive Method for Value Sensitive Design Stakeholder Analysis. DIS '17 Companion: Proceedings of the 2017 ACM Conference Companion Publication on Designing Interactive Systems, 280–284. https://doi.org/10.1145/3064857.3079161

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info