90/
A/B testování

Vyberte tu nejlepší variantu návrhu.

Nemůžete se rozhodnout, která varianta designu je lepší? Porovnejte je pomocí A/B testování a zjistěte, který návrh lépe naplňuje vámi definovaný cíl (navede více uživatelů na kliknutí na tlačítko, přesvědčí více zákazníků ke koupi atd.).

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 3 dny a více

Lidé: 1 výzkumnice, stovky testerů

Nástroje: dvě varianty návrhu, nástroj na A/B testování


 

Postup

 1. Definujte si hypotézy, které budete testovat (např. Call-to-action tlačítko varianty A naláká ke konverzi více uživatelů než v případě varianty B).
 2. Na základě hypotéz vytvořte dvě varianty designu, které testem srovnáte mezi sebou.
 3. Vyberte nástroj pro realizaci A/B testování (např. Google Optimize, Optimizely, placený Glassbox).
 4. Rozhodněte se, jak velký vzorek potřebujete pro testování.
  • Testeři by měli co nejvíce odpovídat reálným uživatelům, ideální je proto testovat přímo v ostrém provozu.
 5. Spusťte test.
  • Principem testu je, že variantu A zobrazí náhodné polovině testerů, variantu B druhé polovině.
  • Abyste předešli zkreslení danému např. odlišným chování různých cílových skupin, je vhodné testování provádět delší dobu, ideálně několik dní nebo i dva týdny.
 6. Test nechte běžet minimálně do doby, než výsledky dosahují dostatečné statistické významnosti (tu většina nástrojů pro A/B testování spočítá sama).
 7. Vítěznou variantu nasaďte na web. Pokud máte další hypotézy k testování, pusťte se do další iterace testu.

Tipy

Základem úspěchu A/B testu je pečlivě naformulovaná hypotéza. Vyjádřete v ní vaše konkrétní očekávání o dopadu designu, který pomocí testu analyzujete. Ujasněte si také, na základě jakých zkušeností či dat vaše očekávání vychází a jak budete dopad měřit.


Pokud vás netlačí čas, test nechejte běžet i poté, co dosáhnete statistické významnosti.


Jestli si nevíte rady s určením správné velikosti vzorku, zkuste výpočet pomocí online nástrojů, jako je např. Sample Size Calculator od Evan Millera.

Příklady a inspirace

Na internetu dohledáte nespočet příkladů konkrétních A/B testů. Projděte si např. ukázky A/B testů zaměřených na e-mailovou komunikaci anebo výběr úspěšných testů webových stránek, aplikací nebo také počítačových her.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info