71/
3D model

Dejte prototypu dimenzi prostoru.

Chcete prozkoumat, jak se lidé budou chovat v zázemí služby nebo jak budou zacházet s fyzickým produktem? Zapomeňte na papírové nákresy a připravte 3D model, na kterém si vyzkoušíte nové typy interakcí přímo v prostoru.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 hodina a více

Lidé: 1 facilitátor a 1 a více účastnic workshopu

Nástroje: stavebnice (např. lego), karton, další dostupné předměty a materiály


 

Postup

   1. Určete si:
    • co budete prototypovat (nový prostor, produkt apod.),
    • co přesně chcete prototypováním zjistit.
   2. Rozhodněte, jestli:
    • prototyp vytvoříte sami pro účely uživatelského testování,
    • uživatele (či jiné aktéry) zapojíte do samotné tvorby prototypu.
   3. Podle nadefinovaného záměru zvolte:
    • míru detailupropracovanosti 3D modelu,
    • vhodnou techniku či materiál pro jeho tvorbu.
   4. Oslovte participanty, jejichž názor vás zajímá – např. zástupce cílové skupiny, zainteresované strany, odborníky.
   5. Pokud prototyp vytváříte s participanty:
    • nechte je pracovat samotně nebo ve skupinkách,
    • doptávejte se na různé aspekty designu (Jak pomáhají uživatelům? Proč participanti zvolili daný mechanismus, uspořádání? apod.).
   6. V případě uživatelského testování: 
    • poproste participanty o volné prozkoumání prototypu,
    • případně jim zadejte úkoly, které mají splnit,
    • nebo zkuste sehrát scénku a simulovat používání modelu v reálných situacích.
   7. Proměňte model ve skutečnost – design iterativně vylepšujte, rozšiřujte o hotové funkcionality a průběžně ověřujte přímo s uživateli.

Tipy

Jestli vám jde pouze o sběr stručné zpětné vazby, vystačíte si s modelem z tvrdého kartonu nebo např. lega. Pokročilejší modely, které lze prozkoumat více dopodrobna, vytvoříte třeba za pomocí 3D tisku, kusů nábytků nebo simulace ve virtuální realitě.


Nebojte se hravé formy – během hry se o participantech mnohdy můžete dozvědět více než při dlouhém rozhovoru.


Namixujte oba zmíněné přístupy a zkuste prototypy participativně utvářet i testovat. Získáte tak pestřejší skupiny podnětů pro finální design.

 

Příklady a inspirace

Juha Kronqvist, Heini Erving a Teemu Leinonen využili 3D prototypování při navrhování nových nemocničních prostor. Pomocí kartonových modelů v životní velikosti si dopředu otestovali, jaké rozvržení nemocničního interiéru bude z uživatelského hlediska nejpřívětivější.


Populární metodou 3D prototypování je LEGO®Serious Play®, kolaborativní budování modelů z lega. Michal Fearne na této metodě vystavěl workshop v rámci kurzu o UX designu. Studenti a studentky, kteří právě absolvovali první brief ke svým projektům, si pomocí lego kostiček znázornili, jak vnímají své klienty – jaké problémy je trápí, jaká je jejich vize apod.


Trendem v oblasti 3D prototypování je imerzivní virtuální realita, která umožňuje simulovat zážitky a interakce v 360° prostředí. Virtuální realitu v kontextu designu služeb přibližuje Costas Boletsis, Amela Karahasanovic a Annita Fjuk. Jejich metoda virtual bodystorming umožňuje hraní rolí v simulovaném zázemí služby, stejně jako sdílené diskuze a analýzy nad zmenšeným modelem prostor služby.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info