Druhy videí ve vzdělávání

Zorientujte se v základních druzích videí a jejich využití.

30. 11. 2020 Hana Tulinská

Bez popisku

1. Video v prezenční výuce (in classroom) a v kombinované výuce (blended learning) 

Hranici mezi prezenční a kombinovanou výukou definujeme různě. Kombinovanou výuku můžeme vnímat jako střídání prezenční a distanční výuky, ale také jako vnoření online výuky do třídy. V tomto případě bude část výuky probíhat individuálně online. Pokud má vyučující připravená videa, mohou si je studenti pustit, například během workshopu, podle toho, kde se se svou prací nacházejí nebo dle své úrovně pokročilosti. Videa z prezenční výuky pak mohou sloužit pro asynchronní studium či jako lekce online kurzu. Budou ale vyžadovat postprodukční úpravy, například vystřižení momentů, ve kterých se vyučující věnuje individuálním dotazům studentů nebo úkolům.

Přečtěte si například studii Kirkgoz A Blended Learning Study on Implementing Video Recorded Speaking Tasks in Task-Based Classroom Instruction nebo Castro Blended learning in higher education: Trends and capabilities. Podívat se můžete také na video z dílny Edutopia.

2. Video v převrácené třídě (flipped classroom)

Koncept převrácené třídy je s videi silně spojen. Vliv na to měla zřejmě vzdělávací organizace Khan Academy, která tento způsob výuky proslavila. Princip převrácené třídy spočívá v tom, že se studenti samostatně dívají na video, a poté následuje společné setkání, které slouží k diskusi nad obsahem nebo úkoly.

Ve studii Beatty a kolektivu si můžete přečíst jejich analýzu videí v převrácené tříděTorio pak sdílí zkušenost s využitím videí pro "vyučování jako koučování" na vysokých školách v projektově orientované výuce. Podívat se můžete na video o převracené třídě a shlédnout Khanovo video jako typický příklad.

3. Video v HyFlex (Hybrid Flexible Course)

Tento způsob výuky má tři souběžné linky - prezenční výuka, synchronní online výuka ze třídy a asynchronní výuka, jakožto upravený záznam výuky ze třídy.

Video v hybridní výuce může mít tedy několik podob, a to:

  1. Live stream z místnosti, ve které právě probíhá face-to-face výuka. K live streamu se mohou studenti synchronně připojit, sledovat ho, a zároveň plnit, pro ně upravené, aktivity.
  2. Záznam streamu, který je k dispozici pro asynchronní sledování a plnění speciálně upravených úkolů.

Podívejte se například do kapitol otevřené knihy Hybrid-flexible Course Design o návrhu HyFlex kurzu, přečtěte si článek o vyučování a učení HyFlex Teaching and Learning na Medium nebo si prohlédněte ideální rozložení třídy a kamer pro natáčení ve článku Hybrid Flexible Class.

4. Video v online kurzech

Videa jsou také typickou součástí xMOOC a mikrolearningu.

Přečtěte si například studii Engeness a kolektivu Use of videos in the Information and Communication Technology Massive Open Online Course: Insights for learning and development of transformative digital agency with pre- and in-service teachers in Norway. S velkými daty o sledování videí v MOOC vás seznámí Hu a kolektiv. Speciálně o videích na Courseře a edX se dočtete ve článku Learner's perspective on video-viewing features offered by MOOC providers. Kovacs vám zase představí jaký efekt mají kvízy ve videích.

5. Video a zpětná vazba

Zajímavou možností v online tutoringu je využití videa jako nástroje pro zpětnou vazbu.

Opět doporučím, již výše zmíněný článek, Effects of In-Video Quizzes on MOOC Lecture Viewing, který se zaměřuje na kvízy vložené do přednáškových videí (tzv. In-Video Quizzes), a pokud máte chuť, tak zde najdete studii o efektivitě zpětné vazby pomocí videa.

6. Marketingové video / úvodní organizační video

Marketingová videa jsou běžnou součástí MOOC, ale i běžných univerzitních kurzů na západních univerzitách. Zaměřují se na představení kurzu, jeho vyučujících a metod. Mohou se navzájem překrývat nebo stát vedle videí s organizačními pokyny v úvodu kurzu.

7. Instruktážní video

Instruktážní video se soustředí na zodpovězení otázek: How to...? Jak udělat...? Jak postupovat...?

Na této stránce najdete 5 tipů instruktážních videí. Prohlédněte si také 5 způsobů, jak zvýšit efektivitu instruktážního videa. Chorianopoulos vás zase seznámí s taxonomií asynchronních instruktážních stylů videa, a pokud vás zajímají další informace o instruktážních videích, tak se podívejte třeba tady.

8. Animované video

Pěkným řešením mohou být také animovaná videa. Jejich tvorba nemusí být vůbec složitá, pokud se spokojíte se šablonou, kterou nabízí konkrétní aplikace, jako je například Powtoon.

Seznamte se s podrobným průvodcem, jak vytvořit animované vysvětlující video, se článkem, který popisuje inovativní využití animovaných videoklipů k dosažení požadovaných výsledků učení nebo s laboratorním experimentem zkoumající efektivitu animovaného videa s textem ve výuce mikroekonomie.

9. Kurátorské video

Hlavním cílem kurátorského videa je provést tematickými knihami, zdroji, aplikacemi, trendy, uměním atd.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info