Workshopy

Workshopy rámcově navazují na tematické bloky a nabízejí účastníkům inspiraci pro profesní praxi i seberozvoj.

Úterý, 10. března 2020

Úterý 10. března 2020

 • 9:15–10:45

  Píšete do knih? aneb Co vám zapomněli ve škole říct o tvorbě poznámek

  Workshop se věnuje anotování a tvorbě poznámek v papírových i elektronických textech a dopadu anotování a poznámkování na efektivitu učení i vědeckou činnost. Během workshopu představíme techniky anotování vhodné pro práci s papírovým textem, prozkoumáme specializované elektronické anotační nástroje a vyzkoušíme nový formát elektronické knihy podporující tvorbu poznámek přímo ve webovém prostředí. V závěru se zaměříme na futurologické vize forem anotování.

  Lektor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

   

 • 11:15–12:45

  Digitální kurátorství nad fondy knihoven

  Workshop se bude zabývat tím, jak lépe zviditelnit dokumenty z fondů knihoven. Portál Knihovny.cz, který zpřístupňuje fondy a zdroje ze zapojených knihoven, v současnosti buduje inspirační seznamy, oborové brány a uvažuje o tvorbě tematických stránek, které budou rozcestníkem k vybraným dokumentům na dané téma. Cílem workshopu bude zamyslet se nad tím, jak by měly takové tematické stránky vypadat, kdo je jejich cílová skupina a jak by s nimi bylo funkční pracovat například v prostředí středních škol.

  Lektor: PhDr. Martin Krčál, DiS.

 • 14:10–15:40

  Hrátky s čertem: lekce autorskoprávní gramotnosti na VŠ

  V praktickém workshopu se nebudeme soustředit na fakta z oblasti autorského práva, ale zkusíme si pohrát s různými využitelnými materiály a hrami, které lze použít při zvyšování autorskoprávní gramotnosti v prostředí vysoké školy. Budeme diskutovat o silných a slabých stránkách jednotlivých materiálů z hlediska cílové skupiny, kvality obsahu i uplatnitelnosti ve výuce a připravíme základ lekce, kterou mohou účastníci uplatnit na své škole.

  Lektor: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

 • 16:00–17:30

  Design vzdělávacího prostoru

  Nedílnou součástí služeb je prostor, ve kterém je poskytujeme. Design služeb je připravený pomáhat nám při navrhování celé cesty uživatelů službami a při jejich inovování, ale také právě při navrhování prostoru a jeho vybavení. Jak by mohl vypadat a fungovat skvělý vzdělávací prostor, který odpovídá potřebám vašich uživatelů a vašim vzdělávacím cílům? Pokusíme se hledat odpovědi v rámci rychlého průletu designovým procesem.

  Lektor: Mgr. Tomáš Štefek

Středa, 11. března 2020

Středa 11. března 2020

 • 8:30–10:00

  Obrázek za tisíc slov: efektivní vizuální komunikace

  Obrazová informace mnohdy dokáže přehledně a pochopitelně shrnout desítky stran textu v jeden malý obrázek. Aby fungovala, musí se ovšem vyrobit správně. Ukážeme si, jak na efektivní vizuální komunikaci - především na příkladů grafů, se kterými se setkáváme každý den a leckdo se může snažit nás jimi také manipulovat.

  Lektor: Mgr. Tomáš Marek

 • 10:15–11:45

  Škola hrou s knihovnou

  Je možné změnit pohled veřejnosti na knihovny? Pokud ano, co je k tomu třeba? Stěžejní částí workshopu budou praktické ukázky využití potenciálu knihoven pro netradiční formy výuky ve 21. století na příkladech dobré praxe ze severu Čech, sdílení různorodých zkušeností účastníků a diskuse.

  Lektor: Mgr. Jana Linhartová, Mgr. Martina Brhelová

Nepřehlédněte...

Lektoři

Mgr. Tomáš Marek

Tomáš Marek je odborný pracovník na Katedře informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě MU. Věnuje se výuce, je garantem datové magisterské specializace. Odborně a výzkumně se dlouhodobě profiluje v oblasti vizuální komunikace kvantitativních dat.

PhDr. Martin Krčál, DiS.

Martin Krčál v současnosti vede Odbor vývoje v Moravské zemské knihovně, kde má na starosti zejména rozvoj portálu Knihovny.cz. Kromě toho působí jako pedagog na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU. Profesně se zabývá problematikou knihoven a návrhů systémů. Je autorem služby Citace.com. Aktuálně ho zajímá problematika digitálního kurátorství, kterou prosazuje na portálu Knihovny.cz. Inicioval vznik webu 1989.knihovny.cz, který je rozcestníkem zdrojů ve fondech knihoven na téma Sametové revoluce.

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Pavla Kovářová se k tématu právních otázek v práci s informacemi dostala od tématu informační bezpečnosti, kterému se věnuje již 15 let. Lektoruje semináře právního základu pro knihovníky a téma přednáší také na KISK FF MU. Od roku 2017 je členkou mezinárodního výzkumného týmu CoLIS (A Multinational Copyright Literacy Survey).

Mgr. Tomáš Štefek

Tomáš Štefek je designérem služeb, lektorem a organizátorem vzdělávacích akcí a programů v oblasti designového myšlení na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MUNI. Má za sebou dlouhou knihovnickou praxi jako metodik, lektor, realizátor vzdělávacích aktivit a v public relations.

Mgr. Jana Linhartová

Je ředitelkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Má více než 25letou praxi ve školství, z toho 9 let jako ředitelka ZŠ. Své zkušenosti ze školství nyní uplatňuje při zavádění nových služeb do knihoven. V roce 2019 získala “její” knihovna cenu Knihovna roku v kategorii "významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" – za projekt Poradenského a edukačního centra jako prvního metodického centra pro spolupráci knihoven a škol v rámci neformálního vzdělávání.

Mgr. Martina Brhelová

Je ředitelkou největší Speciální základní školy v ČR, jejíž součástí je Speciálně pedagogické centrum. Svým charismatem a velkým srdcem ukazuje odborné i laické veřejnosti, jak zajímavě propojit formální a neformální vzdělávání ve spolupráci s knihovnou a jak využívat potenciál knihoven pedagogy, rodiči, dětmi i studenty pro celoživotní vzdělávání. Podílela se na vzniku Poradenského a edukačního centra, školí v oblasti péče o děti s handicapy a dětmi nadanými, byla součástí charitativního projektu "Dvacítky".

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Michal Lorenz je odborným asistentem na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MUNI. V současné době se v rámci grantů věnuje budování výzkumné infrastruktury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a pedagogickým otázkám digitálního kurátorství a digitálních humanitních věd. V grantu Technologické agentury ČR provádí výzkumy anotačních praktik vědců, jejichž výsledky používá při designu nástrojů pro poznámkování v digitálním prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info