Efektivní (sebe)prezentace

Podařilo se vám zvolit si téma práce, dohledat potřebnou literaturu, práci napsat a upravit po formální stránce. A to je vlastně všechno. Nebo snad není?

Sepsáním textu vaše práce autora zdaleka nekončí. Pokud text zrovna nepíšete pro konkrétní publikační platformu (např. pro časopis nebo konferenci), zpravidla budete jako začínající autoři stát před otázkou, jakým způsobem svou tvorbu předat dál. Schopnost efektivně komunikovat a publikovat informace je důležitou součástí práce s informacemi. Pokud toho nejsme schopni nebo nám to není umožněno, všechna námaha na tvorbu textu přichází vniveč. Především školní práce po ohodnocení často končí v „šuplíku“, čímž přicházejí o šanci mít skutečný dopad mezi čtenáři.

Když tedy vytváříme něco nového, ideálně bychom to neměli dělat jen pro práci samotnou, ale pro to, abychom našemu oboru skutečně něco nového přinesli. A to se neobejde bez publikace naší práce.

Pokud jste tedy autorem odborného textu a rádi byste se o něj podělili, máte několik možností:

  • Nabídnout text odbornému časopisu. Tato možnost je vhodná, pokud pracujete na odborném textu adekvátní akademické úrovně a rádi byste o něm dali vědět odborné komunitě.
  • Prezentovat text na konferenci. V závislosti na tom, o jaký typ konference se jedná, jsou různé nároky na odbornost textu. Na konferencích je možné práci prezentovat prostřednictvím posteru, publikace v konferenčním sborníku nebo – což je nejběžnější – formou přednášky.
  • Publikovat text na internetu. Tuto možnost můžete zvolit pro texty, jejichž odborná úroveň není tak vysoká nebo z jakéhokoliv důvodu nevyhovují nárokům odborných platforem.
  • Přidat text do e-portfolia. Jedná se o jednu z variant publikace na internetu, klade však specifické nároky na povahu a kvalitu textu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info