Podmínky ukončení

Podmínky ukončení:

 1. Autoevaluace na počátku kurzu
 2. Autoevaluace na konci kurzu
 3. Šest splněných úkolů
 4. Všechny udělané zpětné vazby spolužákům
 5. Složený test (nad 60 % s možností dvou opakování) na konci semestru. Pokud student získá 30-36 bodů za úkoly, nemusí absolvovat test
 6. Pokud student nesloží test nebo mu chybí průběžné úkoly přichází na ústní rozpravu.

Profesní zapojení

 1. Staňte se členy nějaké odborné komunity, která přísluší Vašemu oboru. Zkuste se stát členem nějaké online nebo offline odborné komunity – diskusní skupiny při Evropské komisi, skupiny na Researchgate, skupiny na Facebooku nebo třeba GEG. Každý obor má nějaká místa, kde může sdílet své noviny, radosti, starosti, diskutovat. V rámci úkolu popište, proč jste si vybrali právě tuto komunitu, jak jste na ni přišli a přiložte obrázek nějakého aktivního zapojení – vložení komentáře, odpovědi na otázku nebo něčeho takového.
 2. Vytvořte si seznam stránek nebo jiných zdrojů, které chcete sledovat a popište je. Cílem je vybrat alespoň pět zdrojů, které budete sledovat, abyste podpořili svůj osobní rozvoj. Zkuste zdroje nejen uvést, ale také okomentovat, proč si vybíráte právě tyto.
 3. Popište zkušenost s alespoň jedním (dalším) nástrojem z našich výběrů, který jste doposud nevyužívali. Popište, o jaký nástroj jde a co s ním děláte, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Digitální zdroje

 1. Najděte nějaký otevřený vzdělávací zdroj, který je relevantní k vaší oblasti zájmu. A adaptujte ho do svých podmínek – můžete provést lokalizaci, doplnit zdroje, přepsat texty, převést ho z online nástroje do offline, … dle libosti. Do úkolu pak vložte odkaz na původní a nový zdroj a seznam změn, které jste udělali.
 2. Vytvořte nové heslo na Wikipedii ve vaší oblasti zájmu. Do úkolu pak vložte link na heslo i screenshot hesla jako takového.
 3. Popište zkušenost s alespoň jedním (dalším) nástrojem z našich výběrů, který jste doposud nevyužívali. Popište, o jaký nástroj jde a co s ním děláte, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Výuka

 1. Vyrobte instruktážní video zaměřené na oblast vašeho zájmu v délce mezi 30 sekundami a 5 minutami (ideálně ho vložte na YouTube). V úkolu popište, co bylo cílem tohoto videa a vložte na něj odkaz. Může jít o Vaši mluvící hlavu, animaci, záznam obrazovky, Loom video, … Dejte si na něm záležet, protože s ním budete dále pracovat v následujících úkolech.
 2. Zkuste navrhnout lekci, kterou byste rádi učili. Popište její cíl, cílovou skupinu a stručně nastiňte obsah. V druhém kroku zkuste užít HyFlex model a popsat, jak byste zajistili spolupráci online a offline studentů, jaké typy úkolů a aktivit by mohly dělat společně.
 3. Popište zkušenost s alespoň jedním (dalším) nástrojem z našich výběrů, který jste doposud nevyužívali. Popište, o jaký nástroj jde a co s ním děláte, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Digitální hodnocení

 1. Vraťte se ke svému úkolu z tématu „Výuka“ a zkuste na vymyslet způsob, jak byste pracovali s hodnocením a zpětnou vazbou v úkolech č. 1 (instruktážní video) a č. 2 (HyFlex model). Navrhněte co nejpodrobněji alespoň tři oblasti hodnocení. Jedno musí být zaměřené na vzájemné hodnocení či formativní hodnocení včetně uvedení konkrétních otázek. Do úkolu popište nejen tyto aktivity, ale také obsah obou předchozích podúkolů, aby je mohl hodnotitel snadno pochopit. Pokud si je chcete úkol upravit (nebo udělat zcela znovu), tak samozřejmě můžete.
 2. Vytvořte testovou sadu pěti otázek s výběrem odpovědí vztahujících s k vašemu oboru. U každé odpovědi uveďte i zpětnou vazbu, kterou byste dali studentovi. Třeba u otázky „Jak se jmenoval první president ČSR“ bude odpověď Karel Čapek, která bude chybná, ale bude obsahovat zpětnou vazbu: „Karel Čapek, nebyl prvním presidentem ČSR, ale pouze jeho blízkým přítelem a obdivovatelem“.
 3. Popište zkušenost s alespoň jedním (dalším) nástrojem z našich výběrů, který jste doposud nevyužívali. Popište, o jaký nástroj jde a co s ním děláte, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Podpora studentů

 1. Ke svému videu z úkolu v modulu „Výuka“ vytvořte titulky.
 2. Zkuste využít nějaký nástroj na syntézu řeči (předčítání textu) – popište, jak se Vám s ním pracovalo a jak jste se při poslechu cítili.
 3. Popište zkušenost s alespoň jedním (dalším) nástrojem z našich výběrů, který jste doposud nevyužívali. Popište, o jaký nástroj jde a co s ním děláte, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Podpora digitálních kompetencí studentů

 1. Zkuste vytvořit v libovolném nástroji studijní materiál, který bude zarámovaný vaší oblasti zájmů a současně bude rozvíjet schopnost práce s informacemi (informační gramotnost). Může jít o PowerPoint, video, PDF dokument, mikrokurz, chatbota, … Očekávaná doba interakce s objektem by měla být 15 minut.
 2. Napište tři věci, které sami děláte pro svůj digital wellbeing a které byste rádi předali svým studentům, jako příklady dobré praxe. Popište také proč.
 3. Popište zkušenost s alespoň jedním (dalším) nástrojem z našich výběrů, který jste doposud nevyužívali. Popište, o jaký nástroj jde a co s ním děláte, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info