Úkoly

z modulu Digitální hodnocení:

  1. Vraťte se ke svému úkolu z tématu „Výuka“ a zkuste na vymyslet způsob, jak byste pracovali s hodnocením a zpětnou vazbou v úkolech č. 1 (instruktážní video) a č. 2 (HyFlex model). Navrhněte co nejpodrobněji alespoň tři oblasti hodnocení. Jedno musí být zaměřené na vzájemné hodnocení či formativní hodnocení včetně uvedení konkrétních otázek. Do úkolu popište nejen tyto aktivity, ale také obsah obou předchozích podúkolů, aby je mohl hodnotitel snadno pochopit. Pokud si je chcete úkol upravit (nebo udělat zcela znovu), tak samozřejmě můžete.

  2. Vytvořte testovou sadu pěti otázek s výběrem odpovědí vztahujících s k vašemu oboru. U každé odpovědi uveďte i zpětnou vazbu, kterou byste dali studentovi. Třeba u otázky „Jak se jmenoval první president ČSR“ bude odpověď Karel Čapek, která bude chybná, ale bude obsahovat zpětnou vazbu: „Karel Čapek, nebyl prvním presidentem ČSR, ale pouze jeho blízkým přítelem a obdivovatelem“.

  3. Popište zkušenost s alespoň jedním (dalším) nástrojem z našich výběrů, který jste doposud nevyužívali. Popište, o jaký nástroj jde a co s ním děláte, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info