Témata

Skladba a profilace celé pracovní skupiny se zásadním způsobem proměňuje. Vliv na to mají nejen projekty či personální změny, tedy faktory vnější, ale především ty vnitřní. Ty lze shrnout do tří oblastí - zájem o motivace studentů k určitému tématu, které se projeví vznikem malého odborně zaměřeného pracovního týmu, který se tématu věnuje systematicky a dlouhodobě. Příchod nových fenoménů, ať již didaktických nebo technologických, které mění samotné prostředí. Nové technologie a nová témata pochopitelně dynamicky proměňují zaměření celého pracoviště. Třetím motivátorem změn je snaha o reakci na potřeby praxe nebo aktuální možnosti zlepšení vzdělávání.

Mezi hlavní výzkumné a pedagogické oblasti pracoviště v současné době patří:

  • Online vzdělávání - v oblasti vzdělávání pomocí webinářů patříme dlouhodobě mezi nejvýraznější akademické subjekty v ČR. U e-learningu se zaměřujeme jak na masivní online formy (například kurz KPI11), tak také na gamifikaci a blended formy (kurz KPI22), ale také na běžné e-learningové aktivity nebo spojení e-learningu s osobním mentoringem a sebeřízeným učením stojícím v konektivistickém paradigmatu (kurz VIKBM41).
  • Metodika a didaktika pro lektory (pedagogy, knihovníky atd.) v oblasti práce s technologiemi - jde o jednu z tradičně rozvíjených oblastí, ať již existencí tzv. ped. minima, kurzy pro knihovníky a knihovny v rámci celé ČR nebo dlouhodobou přípravou absolventů na práci učících knihovníků, kde je vztah k technologiím zcela zásadní.
  • Mentoring s ICT, koordinátoři ICT - tato oblast odráží jak specializační kurz Koordinátora ICT, tak také důraz na andragogickou a pedagogickou koexistenci.
  • Dotyková zařízení ve vzdělávání - v rámci projektu INTERES jsme navázali kontakty s řadou škol a vytvořili síť lektorů i učebních materiálů, které slouží pro využití dotykových zařízení ve vzdělávání, především tom formálním.
  • Digitální informační kurátorství, PLE - podle našeho názoru jedno z nejzajímavějších konektivistických témat. Jak kurátorství, tak otázce osobního vzdělávacího prostředí se aktivně věnujeme jak ve výuce, tak také v praktických projektech, publikacích či v praxi.
  • Informační bezpečnost - především postavená na rozvoji osobních kompetencí a znalostí je jedním z nejstarších témat z výše uvedených  a nejtradičněji rozvíjených v rámci celé profilace, ale také bakalářského stupně studia na KISKu.
  • Inkluzivní vzdělávání s ICT - nové aktuální téma, které bude aktivněji rozvíjeno především s očekávanými projektovými možnostmi a výzvami. Zatím se na něj především chystáme, jakkoli například v oblasti sociální pedagogiky v kontextu ICT již jisté zkušenosti máme.
  • Filosofické a sociologické aspekty technologií ve vzdělávání - především se zaměřením se na digitální kompetence, ale také na umělou inteligenci nebo na pedagogická paradigmata.

„Člověk od přírody baží po vzdělání.“

Aristoteles

Témata semestru

Virtuální realita

Více

Informační kurátorství

Více

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info