O EdTechu

Díky MOOC kurzům se otevírá vzdělávání na dobrých univerzitách každému, pomocí virtuální reality se můžete projít po povrchu Měsíce a na 3D tiskárně vytisknout model Kolosea. To jsou jen některé oblasti, ve kterých technologie umožňují změnit proces a postup vzdělávání. Dávají možnost podstatně vyšší volby vlastních vzdělávacích přístupů a umožňují jedinci určovat si vlastní edukaci do velké míry autonomně. EdTech se snaží propojit vzdělávání, designové myšlení a technologie do jednoho celku, a být tak oborem inovací ve vzdělávání.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi - od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat, od 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

Unikátní specializace

Profilace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný. Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v oblasti využití technologií ve vzdělávání. Velkou roli v rámci profilace hraje design vzdělávacího procesu, praktická tvorba a využívání vzdělávacích prostředí s důrazem na zapojení technologií pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, asistivních technologií, počítačového zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo v práci s multimediálními daty. Teoreticky i prakticky se věnujeme studiu informační a učící se společnosti, negativním i pozitivním dopadům technologií na společnost, ale také třeba kritické reflexi konektivismu či fenomenologické pedagogiky v souvislosti s EdTechem. Mezi tradiční oblasti zájmu celého pracoviště patří e-learning (především ve formě provozování zřejmě největších distančních kurzů v České republice - Kurzu práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi), MOOC či webináře.

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisací, mohou zastávat roli mentorů či koučů. Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti (tzv. pedagogické minimum) nebo absolvovat specializační studium na Koordinátora ICT a v této oblasti aktivně působit na školách. Jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education, informačního chování, výzkumu UX, testování vzdělávacích aplikací a prostředí nebo akčního výzkumu).

Odborné zapojení

Aktivně se také účastníme oborových konferencí, jako jsou Distance learning conference (Disco), Národní seminář informačního vzdělávání (NASIV), A-educa, ICOLLE, Knihovny současnosti, European Conference on Information Literacy (ECIL), OpenAlt či Inforum. Mimo tyto pravidelné konference se objevujeme také na řadě příležitostných akcí, jako je Deep in Data, Olomoucké speciálněpedagogické dny, ...

Členové profilace jsou členy řady panelů a rad. Pavlína Mazáčová je člen expertního týmu spolupracovníků První laboratorní školy v ČR a ScioŠkoly Brno – oblast mediální a informační gramotnosti, zasedá v Ústřední knihovnické radě ČRNárodním konventu o EU: mediální gramotnost nebo v odborné komisi pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách při Asociaci knihoven vysokých škol (IVIG – AKVŠ ČR). Pavla Kovářová je členkou programového výboru konference ECIL a předsedkyní programového výboru konference NASIV, a také členkou komise IVIG. Michal Černý je člen Odborného panelu pro digitální kompetence MŠMT, člen projektového týmu pro evaluaci klíčových kompetencí v ICT a v rámci ČŠI.

Spolupracujeme

„Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé.“

Cicero

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info