Digitální Bloomova taxonomie pro volbu vzdělávacích cílů

1. 11. 2021 Hana Tulinská

Bez popisku

Při plánování kurzu nebo dílčí aktivity může být k užitku opřít se o strukturu možností –⁠ nad jakými cíli se dá vůbec uvažovat? Typicky se využívá tzv. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů. Americký psycholog Benjamin Bloom ji vytvořil v roce 1956. Od té doby se dočkala několika revizí, jejich nejzajímavější verze zde představíme. Pokud byste chtěli hlouběji porozumět cílům a důvodům revizí, přečtěte si článek Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů?. Pro svou běžnou práci je vhodné vybrat si z velkého množství grafických zpracování a mít oblíbenou verzi po ruce. Pochopitelně je jich více v angličtině, což vám po pochopení základu v češtině nemusí dělat žádný problém.

Revidovaná Bloomova taxonomie

Na Bloomovu taxonomii se díváme od spodu nahoru. Tedy například se ptáme, co potřebuje student vědět, aby mohl aplikovat nebo tvořit? Patra tvoří pomyslné schody, které vedou k další možnosti. Podstatné je vytvořit vhodný mix vzdělávacího obsahu a aktivit. Tato příprava je opravdu vaší tvůrčí činností, i když můžete vyjít z taxonomie. Typicky se nemusí podařit cíle trefit "na první dobrou", ale při průběžných úvahách a tvorbě obsahu je upravujete. Nejsou rigidní, mají dát hlavně směr. Důležité je nezůstat pouze u pamatování a biflování –⁠ v současnosti je zde potřeba rozhodování o tom, co je nutné skutečně si pamatovat a co si mohou pamatovat naše zařízení, pokud víme kde hledat –⁠ internet, naše úložiště.

  • Tvořit: Produkovat novou nebo originální práci. Designovat, spojovat, konstruovat, tvořit předpoklady, vyvíjet, formulovat, tvořit, zkoumat.
  • Hodnotit: Obhájit stanovisko nebo rozhodnutí. Posoudit, argumentovat, obhájit, vyhodnotit, vybrat, podpořit, kritizovat, zvážit.
  • Analyzovat: Vytvořit spojení mezi idejemi. Odlišit, organizovat, vztáhnout, porovnat, zpochybnit, experimentovat, testovat.
  • Aplikovat: Využít informace v nových situacích. Provést, implementovat, vyřešit, využít, demonstrovat, interpretovat, řídit, naplánovat, načrtnout.
  • Pochopit: Vysvětlit myšlenky nebo pojmy. Roztřídit, popsat, diskutovat, vysvětlit, identifikovat, umístit, rozeznat, referovat, vybrat, přeložit.
  • Zapamatovat: Vybavit si fakta a základní koncepty. Definovat, duplikovat, sepsat, memorovat, zopakovat, uvést.
Bez popisku

Digitální Bloomova taxonomie

Ve chvíli kdy, porozumíme základní taxonomii, se hodí uvažovat o její digitální verzi. Ptáme se tedy, jaké nástroje a jejich aktivity nám pomáhají dosáhnout cílů? Fantastické je využít iPadagogy wheel –⁠ kolo ipedagogiky. V kole si vyhledáte cíl, například tvorbu, můžete se nechat inspirovat akčními slovesy a aktivitami, ale také příklady nástrojů, které lze využít (nebo vyhledat podobné). 

https://www.padagogy.cz/hello-world/

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info