Sebeřízení

Sebeřízení je nutnou podmínkou pro online vzdělávání, ale i úspěšné vzdělávání obecně. Sebeřízení je komplexní dovednost, nyní vám nabízíme tři oblasti, které vedle stanovování cílů a plánování považujeme za zásadní.

Motivujte se

Zatímco základní i střední škola je velice pohodlná v tom, že o motivaci k učení se do velké míry stará vnější prostředí, univerzitní studium i celoživotní vzdělávání se jsou náročnější v tom, že dohled vnějších autorit je poskytován poměrně omezeně. To na jednu stranu dává člověku svobodu a možnost rozhodovat se po svém, ale současně na něj klade požadavky ohledně motivace sebe sama.

Najít univerzální motivátory není snadné, ostatně existují o tom desítky knih na téma osobního rozvoje. K dispozici je mnoho komplexních návodů, jak pracovat se studijní motivací – zde nabízíme alespoň jeden z nich. Pokud hledáte něco žertovnějšího, může vás zaujmout seznam dle různých studijně osobnostních typů. Všechny se snaží ukázat, že efektivní motivace ke studiu je spojená s komplexem různých kroků, nikoli jen s výběrem jednoho nahodilého prvku:

Například Open Polytechnic nabízí následující motivační zásady:

Myslete pozitivně 

Sledování negativních cílů a strachů není dobrou motivací.
Zaměřte se na to být pozitivní a přátelští sami k sobě:

 • Mluvte pozitivně o sobě i o studiu.
 • Radujte se ze svých úspěchů a zkuste se naučit je hledat.
 • Myslete pozitivně dopředu.
 • Budujte studijní přátelství.
Stanovte si reálné cíle
 • Předně řešte urgentní povinnosti.
 • Velké úkoly rozdělte do menších celků.
 • Pracujte s časovým rámcem a time managementem.
 • Sledujte plnění svých úkolů.
 • Případná zpoždění řešte dříve, než bude pozdě.
Plánujte
 • Využívejte některou z metod time managementu.
 • Pokud vás něco brzdí nebo příliš zatěžuje, hledejte dopředu strategie na zvládnutí těchto problémů (od hlídání pro děti po studijní volno v práci).
 • Odměňujte se.
 • Dopředu si nastavte systém odměn, ať víte, na co se můžete těšit.
 • Pokud dosáhnete nějakého úspěchu, splníte úkol nebo něco podobného, nebojte se dát si odměnu.

Mimo velké množství knih je možné najít například na Pinterest mnoho motivačních citátů, obrázků či infografik. Případně si přečtěte článek, který se věnuje motivaci a gamifikaci při vzdělávání se.

Mějte svůj čas a úkoly pod kontrolou

Motivací pro práci s nějakou metodou time managementu může být mnoho. Kolik minut věnovat jednotlivým úkolům? Jak do dne, ve kterém děláme řadu rozmanitých úkolů, dostat nějakou dávku řádu a pravidelnosti? Efektivně pracovat s časem je dnes problém mnoha lidí v pracovní i osobní sféře života. Neexistují univerzální návody vyhovující každému pro všechny příležitosti. Přesto je dobré vyzkoušet osvědčené postupy, které vám pomohou s průběžným plánováním a aktuálním řízením času i se zpětnou reflexí toho, co jak dlouho trvalo. 

Timeboxing

Metodologicky velice jednoduchá metoda a na rozdíl od mnoha jiných metod na řízení času nevyžaduje nijaký nácvik nebo systematickou přípravu. Lze jej stejně dobře použít pro jeden pracovní den jako pro celoživotní organizaci práce.

Pracovní dobu či den rozdělíte na určitá časová okna (boxy), ve kterých se budete věnovat jedné konkrétní činnosti. Dopředu si tedy naplánujete, kolik času je zhruba potřeba jim věnovat, a stanovíte si jasný plán, podle kterého postupujete. Efektivita metody stojí a padá na dobrém časovém odhadu. Pokud odhadnete čas mnohem delší, než by měl být, jedná se o metodu značně neefektivní, v opačném případě (u podhodnocení) vede ke stresu a nedodělkům. Je dobré plánovat vše s drobnou rezervou. I kdyby jedním z výstupů vyzkoušených metod bylo to, že se naučíte odhadovat svůj čas nebo budete mít přehled o tom, kolik minut zabere který úkol, jde o velice cenný benefit. Vedle špatné práce s časovým odhadem může být problémem, pokud do prostoru vymezeného časovým boxem vstupují nějaké další události – telefonáty, kolegové atp., které není možné ani předpokládat, ani odsunout na později. Více tipů nabízí například Mindtools.

Pro timeboxing lze užít například následujících nástrojů:

Google Calendar

Představuje zřejmě neznámější a nejčastěji užívaný online kalendář vůbec. Události je možné plánovat v libovolné délce, podporováno je sdílení kalendářů mezi více osobami či upozorňování na schůzky. Užitečná je také možnost doplnit si do prohlížeče Chrome notifikační aplikaci nebo podpora mobilních zařízení.

Fruux 

Fruux je vzhledově i funkčně velice blízký Google Calendar, ale má lepší správu úkolů (více úrovní, možnost filtrování), předávání kontaktů atp. Lze jej používat v různých prostředích nebo integrovat do Microsoft Outlooku.

Foogi

Foogi pracuje s konceptem timeboxingu především u schůzek. Ty se plánují v předem definovaných rámcích a tento nástroj se postará o jejich plnou administraci.

Pokud Vám nevyhovují seznamy úkolů a činností seřazených pod sebe, můžete zkusit využít myšlenkovou mapu s úkoly, kterou doplníte o informace s časovým plánem.

Time tracking

Timeboxing a Pomodoro jsou metody plánování, důležité je ale také sledovat, jak byly tyto plány splněny. To je účelem Time trackingu. Ten je založen na jednoduchém principu – v jeden okamžik děláte vždy jen jednu věc a stopujete a zaznamenáváte si, kolik jste jí věnovali času.

Tato metoda je užitečná v tom, že vás nutí skutečně pracovat na úkolu, který máte zadaný. Tím, že si stopujete jen čistý čas, jste motivováni činnost nepřerušovat a lze také stanovit jasné plány, kolik času danému úkolu věnujete. Pokud se učíte celý den, ale neustále přeskakujete a dělíte čas mezi různé aktivity, je čistý čas strávený skutečně produktivně velice krátký. Vyzkoušením Time trackingu zjistíte, jak málo času věnujete reálné činnosti. Druhou pozitivní vlastností je jednoduché navázání na timesheety nebo výkazy práce, pokud jste placeni od hodiny. Mezi další pozitiva patří jednoduchost a možnost určité reflexe činností – každý den či týden se může člověk podívat, čemu věnoval svůj čas a zda to odpovídá jeho představě o produktivitě práce.

Pro sledování času lze doporučit některý z těchto nástrojů:

Toggl

Zdarma dostupný pro osobní použití, lze si v něm definovat různé projekty a funguje také jako online stopky. K jednotlivým položkám lze kromě obsahu, času a projektu přiřadit také tagy či náklady.

actiTime

ActiTime není řešený tak minimalisticky, ale obsahuje řadu zajímavých funkcí, jako je plánování aktivit, tvorba reportů nebo využití přes mobilní aplikace.

DeskTime

DeskTime je pro osobní použití také zdarma a zaujme především milovníky výkazů a statistik, které zpracovává komplexně. Existuje také jako verze pro mobilní aplikaci či jako doplněk do Chrome.

To-do list

Zřejmě nejjednodušší metodou pro práci s úkoly je to-do list – prostý seznam úkolů, které má člověk plnit. To-do se primárně nestará o žádné pečlivé plánování, dělení času nebo efektivitu. Pouze shromažďuje úkoly a umožňuje jejich přehledné plnění. Hodí se především tehdy, když potřebujete jednorázově plnit nějaké množství povinností, jste v krátkodobém časovém tlaku nebo pokud naleznete nějaký sofistikovanější způsob práce s ním, jako například:

 • možnost delegovat úkoly a spolupracovat;
 • strukturovat úkoly – velký úkol je možné rozložit na více menších;
 • psát si k úkolům poznámky;
 • dávat úkolům časový rámec.

Příkladem takové techniky může být GTD (Getting Things Done), která vychází z myšlenky, že všechny úkoly jsou pečlivě rozdělené do přihrádek a člověk nemusí celý den přemýšlet nad tím, co by měl dělat, a může z přihrádek brát jednotlivé úkoly. Více se o technice můžete dozvědět například na webu Mít vše hotovo nebo v knize Getting Things Done od Davida Allena.

Jednotlivé úkoly je doporučeno zadávat jako malé díly, které lze v krátkém čase plnit. Vtip metody spočívá v zábavném a hravém zaškrtávání toho, co je splněné. Nebojte se tedy větší celek rozdělit na více částí a mít radost z toho, jak postupujete. Člověk se také lépe motivuje k nějaké činnosti, i když má pro ni vyhrazen krátký čas, pokud ví, že si může splnit něco, co je na seznamu. V tomto ohledu mohou todo pomáhat také produktivitě.

Při výběru vhodného nástroje dbejte na to, aby měl pro vás potřebné funkce, zároveň se ale vyhýbejte příliš robustním nástrojům. To-do má být malé, rychlé a jednoduché. Takto k němu také přistupujte. Pokud se rozhodnete pro zmiňované GTD, které klade velký důraz na třídění a filtrování úkolů, sáhněte po nástroji, který ho přímo podporuje. Přenos úkolů většinou není ani snadný, ani pohodlný.

Užít lze například následujících nástrojů:

Remember The Milk

Remember The Milk je robustní systém na práci s úkoly, který vyhovuje také požadavkům GTD. Hledáte-li kvalitní nástroj se spoustou funkcí, dobrým mobilním klientem a možností spolupráce většího počtu lidí, pak jste na správné adrese. Robustnost ale může být někdy velkou překážkou.

Wunderlist

Wunderlist se doporučuje pro začátečníky, ale je také hodně funkčně vybavený a disponuje asi největší podporou aplikací pro různé platformy. Ovládání je jednoduché a přehledné. Využívá také možnost spolupráce.

Any.do

Zaujme čistým designem, snadným přesouváním úkolů i podporou více projektů. Snoubí v sobě podporu pokročilých funkcí a jednoduchého vzhledu. Jde o zajímavý nástroj pro systematické osobní nebo týmové plánování bez GTD.

Google Keep

Keep je možné využít pro nejjednodušší poznámky, pokud potřebujete jen rychlé zaškrtávací To-do, případně navázání na Google Kalendář. Jste-li hodně nenároční, případně To-do využíváte jen výjimečně, pak lze doporučit právě Google Keep.

Pomodoro

Na podobných principech, ale s pevnějšími pravidly, funguje metoda nazývaná Pomodoro. Díky ní je celá pracovní doba rozdělená na bloky po 25 minutách. Jde o interval, který je přiměřeně dlouhý na to, aby se v něm stihlo intenzivně něco udělat a abyste současně nevyžadovali přestávku. Ta následuje po každém bloku a je pětiminutová. Možností, jak s přestávkou naložit, je více, ale rozhodně doporučujeme pohyb nebo prostě činnost, která je zásadně jiná než ta, kterou děláme běžně. Mozek přepne kontext, oči si odpočinou, můžete se krátce protáhnout.

Čím čas vlastně měřit? Stačí obyčejná minutka a papírový nebo online seznam s rozpisem bloků. Vhodné jsou  také online nástroje, které celou metodu umí implementovat:

Eggtimer

Nabízí minimalistické řešení. Na obrazovce se odpočítává čas od 25 minut, což je jediná zobrazovaná informace. Ve službě není možné nic nastavit, ale na druhou stranu ničím neruší.

Moosti 

Nabízí základní možnosti konfigurace času (práce je mezi 10–60 minutami, krátká přestávka mezi 3–5 a dlouhá mezi 10–30 minutami). Podporuje notifikace a možnost nastavit si barevnost prostředí.

TomatoTimer 

TT je užitečným nástrojem, který je někde na půli cesty mezi minimalismem a funkčností. Systém podporuje notifikace, možnost volby jak dlouhé, tak krátké pauzy i pracovního programu. Podporovány jsou klávesové zkratky, možnost výběru notifikačního alarmu i jeho hlasitosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info