Kreativní techniky při psaní

Kreativních technik, které je možné při psaní využít, je mnoho. Jejich výběr záleží na subjektivních potřebách autora, ale také na tom, jaký druh textu se snažíte vytvořit.

Podíváme se zde na dvě skupiny metod, které se hodí pro tvorbu odborného textu. Kolážové metody vám pomohou s organizací a promyšlením celkové struktury a užívaných faktů, psaní v rytmu či automatické psaní zase se samotnou tvorbou textu. Kreativní techniky je možné použít také k dílčím činnostem, jako je práce s tématem, lexikem, hledání souvislostí atp.

Pokud se chcete kreativním technikám věnovat více, můžete sáhnout buď po starších skriptech z předmětu Kreativní práce s informacemi, nebo si předmět zapsat (vždy v jarním semestru).

Kolážové metody

Kolážové metody se používají pro práci s konkrétními částmi textu nebo informacemi, ze kterých chcete sestavit kontext nebo celek. Podle toho, v jaké fázi psaní je využijete, se liší přístupy i způsoby, jak tyto metody reálně implementovat.

V přípravné fázi se postupuje většinou takto:

 • Hledáte informace k nějakému tématu a strukturovaně je ukládáte. Ideální je pro tyto účely Evernote nebo jiný podobný systém. U každého zdroje si vytáhnete důležité věty, obrázky nebo schémata.
 • Jakmile máte pocit, že jste toho již nashromáždili dostatek, vezmete si všechny tyto kousky (případně si z nich můžete udělat jen tagy nebo jiné kratší zástupné symboly) a vyložíte je na stůl, ručně jeden po druhém, nebo je vložíte do vhodné aplikace.
 • Třetím krokem je postupné třídění – dáváte k sobě vše, co spolu souvisí, hledáte vazby, souvislosti. Zpočátku posouváte jednotlivé lístečky, později se přesouvají celé skupiny poznámek.
 • K této struktuře si můžete dokreslit šipky, poznámky, případně celou myšlenkovou mapu.
 • Začínáte psát – psaní je vlastně lepením, konceptualizací jednotlivých lístečků, skupiny zpravidla představují myšlenkové celky nebo kapitoly.

Nástrojů, které k této činnosti můžete využít, je mnoho – za všechny lze doporučit Realtimeboard a Padlet.

Druhou možností je, že máte napsané větší kusy textu, které se takto snažíte spojit dohromady. Například knihu skládáte z jednotlivých článků, které jste dříve napsali, článek z hotových podkapitol atp. Postupuje se stejně, jen proces psaní je většinou jemnější a má charakter určitého pojiva mezi články. Pro tyto účely se hodí výborně Gingko App - jednotlivé odstavce i menší celky jsou objekty, které lze libovolně přesouvat a předělávat, podle toho, jak zrovna chcete.

Pokud takovou metodu chcete použít například pro zmíněnou knihu, není snadno použitelná zpětně. Musíte si dopředu říci, že píšete kapitoly do té a té knihy, užíváte tento styl, jazyk, rozsah… Pak je kolážová metoda na hledání vhodného pořadí a konzistence funkční. Snažit se spojit texty k různým příležitostem do jednoho balíčku většinou není šťastné řešení, vyžaduje velkou redakční práci, a i tak nemívá dobrý výsledek.

Automatické psaní a psaní v tempu

Automatické psaní a psaní v tempu jsou kreativní techniky, které se vám mohou líbit, pokud máte problém s psaním začít, nebo patříte mezi perfekcionisty pečlivě brousící každou větu k dokonalosti, i když jsou po hodině práce na vaší stránce dva odstavce. Jejich cílem je odbourat tyto bariéry a nastartovat proces psaní.

Obě metody jsou velice podobné, jen o psaní v tempu se říká, že by člověk měl udržet jistý rytmus psaní bez ohledu na cokoli vnějšího. Reálně psát stejným tempem (počtem znaků za minutu) je velice náročné a špatně se to kontroluje. Jistým kompromisem tak může být psaní u hudby, s jejímž rytmem se přirozeně sladíte. Jen je třeba najít takovou hudbu, která vám bude vyhovovat jak esteticky, tak také rychlostně. Autor tohoto textu má pro tento účel v oblibě především skladby Leoše Janáčka.

 • Zvolte si téma.

 • Stanovte si čas, který budete technice věnovat.

  Pokud začínáte, doporučujeme pět minut.

 • Začnete psát.

  U kreativních technik se většinou doporučuje papír, ale metoda funguje stejně dobře také u digitálních textů. Můžete psát věty, odrážky, jednotlivá slova – pokud netrpíte úplným tvůrčím blokem, věty jsou pro odražení se k textu nejlepší volba.

 • Nezastavujte.

  Pokud se zaseknete, opište předchozí slovo nebo kousek věty a tento postup opakujte, dokud vás nenapadne další myšlenka. Většinou to netrvá příliš dlouho.

 • Myslete jen na psaní samotné.

  Při psaní se nesoustřeďte na gramatiku, neopravujete chyby atp.

 • Jakmile skončí časový limit, přestaňte psát.

Jakmile máte dopsáno, jsou dvě základní varianty dalšího postupu. Buď jste vytvořili text, se kterým budete dále pracovat – pokračujete v psaní, případně provedete nějaké další úpravy. V takovém případě technika sloužila především jako stimul pro začátek psaní. Hodně lidí ji ale používá ve druhé variantě, jen jako rozcvičku – technikou se rozepíše, pak přepne okno a začne psát svůj vlastní text „načisto“. Co si zvolíte, je na vás, první varianta je časově praktičtější, druhá většinou kreativní a zábavnější – umožňuje totiž pracovat s pestřejší či vtipnější škálou témat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info