Vzdělávací technologie

Přednášky

Jednotlivé přednášky se věnují tématům z informatiky, ale snaží se je silně vztahovat ke vzdělávání. Po jejich prostudování by měl mít student představu o tom, jak základní technologie ve vzdělávání fungují, co za nimi stojí a jak je možné je využít. Kurz je v tomto ohledu koncipován primárně tak, aby si student mohl další odborné texty s dostatečnou mírou porozumění po jeho absolvování sám přečíst.

V každém modulu najdete presentaci v Prezi, dvacetiminutové video shrnutí a texty, které si k tématu přečtěte. Současně se snažíme u většiny témat nabízet také odkazy na současné projekty a další zajímavé zdroje. Rozhodně se také vyplatí sledovat naše Medium a Twitter.

Některá témata jsou zpracovaná v knize 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT, kterou máte k dispozici v tištěné variantě jako základní literaturu, nebo si ji můžete koupit v obchodním centru. Další poznámky, hlavě ke cvičení najdete v knize Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí (online je zdarma ke stažení).

Úkoly je možné odevzdávat v Google Classroom (kód učebny je 139hbbg).

 

Hardware, IoT, mini počítače

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst?

Úkol:

 • Zkuste najít nějaký projekt z oblasti IoT nebo minipočítačů, který má vztah ke vzdělávání a popsat ho. V čem byste ho využili či obohatili? Mají podobné věci podle Vás význam?

 

Multimédia

Bez popisku

Základní materiály

Co číst a vyzkoušet?

Úkol

Koncepty rozšířené reality

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst?

Úkol:

 • Na vlastním (půjčeném) telefonu či tabletu si otestujte vám sympatickou aplikaci pracující s VR. Krátce ji popište, navrhněte její didaktické využití a zkuste zpracovat její jednoduchou SWOT analýzu. Netestujte prosíme něco, co již zkouší někdo jiný.

Automaty a gramatiky, Turingův stroj

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst?

Úkol:

 • Zkuste napsat gramatiku (nebo automat), který bude generovat nějaký nekonečný jazyk, který Vám přijde zajímavý. 

Značkovací jazyky, metadata

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst?

Úkol:

 • Udělejte si kurz HTML na Codeacademy. Pokud to umíte, tak se můžete zkusit seznámit s jiným značkovacím jazykem.

Programování a algoritmizace

Bez popisku

Základní materiály:

 • Presentace v Prezi popisuje jednotlivé klíčové body tématu. A je zde ještě jedna praktická.
 • Video se shrnutím.
 • Otestujte si základní přehled v Quizlettu.

Co číst?

Úkol:

 • Máte na výběr z:
  • Codeacademy - jeden neznámý jazyk do začátků cyklů
  • Jeden díl ze seriálu Pojďme programovat elektroniku
  • Návrh jedné lekce na rozvoj algoritmického myšlení

Informační systémy

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst?

Úkol:

 • Zkuste identifikovat problém ve vysokoškolském vzdělávání a pak navrhněte systém a práci s daty, který by tento problém mohl vyřešit nebo přispět k jeho řešení.

Sémantické technologie

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst a vyzkoušet?

Úkol:

 • Zkuste si najít nějaké sémantické nástroje použitelné pro vzdělávání a vyzkoušet je. Od Wolframalpha, přes Hemingway App až po Grammarly nebo cokoli jiného. Koho byste s nimi naučili pracovat? Proč?

Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst?

Úkol:

 • Zkuste si něco více přečíst o digitálních pedagogických avatarech (botech). Navrhněte k čemu byste ho využili v případě, že byste učili předmět Informace, komunikace, myšlení na KISKu.

Dialogové systémy a počítačové zpracování emocí

Bez popisku

Základní materiály:

Co číst?

Úkol:

 • Vytvořte týmy po třech až čtyřech lidech. Vytvořte chatbota, který studenta něco naučí. Popište nejdříve koho, co a jak. Pak se pusťte do práce. Může být určený pro Skype či Facebook.

Virtuální realita

Bez popisku

Základní materiály:

 • Tento týden je organisovaný formou diskusní exkurze do HumeLabu. Proto nejsou žádné presentace ani kvízy.

Co číst?

Úkol:

 • Navrhněte nějaký způsob efektivního využití VR ve vzdělávání. Čím se liší od jiných dostupných možností a forem?

Trendy, výzvy, možnosti

Bez popisku

Tento týden nemá tolik přesných materiálů a věcí k učení, ale má spíše diskusní charakter. Přesto se podívejte alespoň na některé základní informace k predikování vývoje a sledování trendů:

Úkol:

 • Zkuste si vybrat jeden trend, který by podle vás mohl mít v edTechu budoucnost a podívat se na něj nějakou futuroligickou metodou.

Databáze a repozitáře

Bez popisku

Modul bude doplněn a aktualizován.

Analytika v učení

Bez popisku

Obsah bude doplněn.

Cvičení

Úvodní cvičení – organizační informace, osobní vzdělávací plán a cvičení, digitální portfolio

Materiály

Úkoly:

 • přidat se do Google Classroom
 • prohlédnout si sylabus
 • založit si portfolio pro vypracování úkolů, a dále pro vlastní prezentaci
 • vyzkoušet si práci s osobním vzdělávacím plánem 
 • dobrovolně zmapovat své osobní vzdělávací prostředí a zamyslet se nad možnými změnami

Audio ve vzdělávání

Prezentace

Základní text s příklady skriptů

Profil na MixCloud

Úvodní nahrávka (na profil ji zatím nedávám)

LMS a VLE

 • Design kurzu: ADIE
 • Studenti: úroveň znalostí, ale také úroveň sebeřízení a IG/DK
 • Paradigmata a teorie: behaviorismus, kognitivismus, konstruktivismus, konektivismus (elementy) + subjektivní teorie vzdělávání a postoje
 • Cíle: bloomova taxonomie (kognitivních cílů)
 • Cíle a nástroje: kolo ipedagogiky (cíle – aktivity – nástroje)
LMS  
Classroom management system, "Social learning group"
   • Google Classroom
   • Facebook Social Group 
   • Microsoft Education 
    • Teams, OneNote, Corinth
   • platformní společnost, platformní vzdělávání?
MOOC platform, online course platform

xMOOC

(Mash-up) Virtual Learning Environment
 • kombince různých nástrojů včetně LMS
 • wordpress, umbraco
 • sociální sítě
 • řízení a assessment
 • specializované nástroje
 • anotování hypothes.is
 • diskuse Disqus
 • social bookmarking Diigo

cMOOC

 • e-portfolio či vzdělávací blog jako osobní vzdělávací prostředí
 • How the web works
 • CLMOOC
 • výrazná role seberegulace/sebeřízení a informační gramotnosti

Assessment

Assessment – evaluace a hodnocení

>> Co vás napadne když se řekne metody hodnocení? Jaké znáte?

Vytvořte skupiny

 • MOOC – Otevřená uni – Badges
 • Blended Learning – Převrácená třída – Digi portfolio
 • Rozšířená realita – Virtuální realita – Gamifikace
 • Vyhledávání – Kurátorství – OER

1. Ve skupině navzájem prostudujte své moduly

 • postupně přesuňte moduly v Moodle k sobě
 • vložte každý fotku modulu

2. společně pracujte na úkolech

 • diskutujte o navržených úkolech
 • má každý představu jak by ho plnil?
 • jak by se dal úkol zlepšit?
  • společně dílčí úkoly upravte, prohlubte, zlepšete
   • jaký je cíl úkolu? (Může pomoci Bloomova taxonomie)
   • jaké jsou náležitosti úkolu?
   • jaká je jeho časová náročnost?
   • kdo a jak bude úkol hodnotit?
   • jak se pozná splněný a nespolněný úkol?
 • odpovědi na otázky vložte každý na svůj blog

3. Vyzkoušejte si navzájem testové otázky ve vašich modulech

 • dejte si navzájem zpětnou vazbu
 • proč jste zvolili právě tento typ otázek?
 • společně vytvořte test shrnující vaše moduly
  • min. 3–4 otázky na modul
  • min. dva typy otázek
  • zkuste test sestavit tak, aby nejen ověřoval znalosti, ale aby se u něj člověk učil
  • vyberte si nástroj
  • G forms
   • Typeform
   • Moodle

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info