Digitální portfolia krok za krokem

pro studenty navazujícího magisterského studia 20202022

1. semestr

Založte si portfolio do 15. listopadu

Do portfolia prosím uveďte tyto náležitosti:

 1. Kdo jste?
 2. Jaká je vaše motivace pro studium na KISKu?
  Jaké jsou vaše očekávání?
  Jaký je váš cíl?

Zajímá nás kdo jste a kam jdete. Pokud to budeme vědět, jdeme vaším studiem společně.

Vezměte portfolio na zkoušku v předmětu Literatura, knihovní procesy a trh

Potřebujeme zjistit, že jsme na jedné lodi a nikdo nezůstal opuštěný. V rámci tohoto předmětu si to potvrdíme.

Ukažte prosím vyučujícím portfolio, které

 • splňuje náležitosti založeného portfolia (viz výše),
 • a obsahuje již alespoň jednu reflexi libovolného předmětu.

Portfolio ukažte klidně na mobilu v případě prezenčního setkání. V případě setkání v Teams se řiďte instrukcí vyučujícího - pošlete odkaz na portfolio do chatu nebo sdílejte obrazovku a krátce okomentujte.  

Reflektujte studium v prvním semestru

 • Ideálně do začátku nového semestru reflektujte všechny A předměty. Kurzy máte v živé paměti a reflexe jsou v tomto bodě přínosné pro další studium.
 • Pokud chcete, bude skvělé, když napíšete reflexe i k vybraným B a C předmětům, či k čemukoliv, co jste v předmětu zažili (konference, spolupráce, vystoupení…).
 • S portfoliem můžete přijít i k jiným zkouškám, obzvláště pokud si vedete také rozvojové portfolio (dobrovolně nebo v rámci konkrétního předmětu).
 • Jaký byl semestr? A jaký by mohl být ten další? Naplánujte si ho pro sebe.

Inspirujte se, učte se od sebe navzájem

Podívejte se třeba k Jáni, která si v předmětu Literatura, knihovní procesy a trh zaznamenávala jednotlivé výzvy do portfolia nebo k Lucii, která si výzvy a reflexi oddělila. Podívejte se třeba také ke Kamile, která si oddělila "portfolio" vyhrzené pro prezentaci ke státnicím od "blogu", na kterém reflektuje další studijní události. Podívejte se i k jiným studentům. Jak to dává smysl vám? 

2. semestr

Vezměte portfolio na zkoušku v předmětu Učící se společnost

Zhruba jednu třetinu času zkoušky budete věnovat portfoliu. To by mělo obsahovat:

 • alespoň pár reflexí předmětů tohoto semestru
 • a již všechny z předchozího.

V předmětu Učící se společnost budete také publikovat krátké články na platformě Medium. Propojte je prosím se svým portoliem odkazem na sociální síť nebo reflexí v rámci blogpostu. Přesnější informace Vám poskytne přímo vyučující Michal Černý.

Reflektujte studium ve druhém semestru

 • Ideálně do začátku nového semestru reflektujte všechny A předměty. Nemáme zde žádného hlídacího psa, ale kurzy máte v živé paměti a reflexe jsou v tomto bodě přínosné pro další studium.
 • Pokud chcete, bude skvělé, když napíšete reflexe i k vybraným B a C předmětům, či k čemukoliv, co jste v předmětu zažili (konference, spolupráce, vystoupení…)
3. semestr

Vezměte portfolio ke zkoušce z předmětu Informační politika a management

Předložte prosím vyučujícím portfolio, které:

 • obsahuje alespoň jednu reflexi předmětu z tohoto semestru
 • a všechny z předchozího.

Řiďte se prosím instrukcí vyučujícího.

Reflektujte studium ve třetím semestru

 • Ideálně do začátku nového semestru reflektujte všechny A předměty.
 • Pokud chcete, bude skvělé, když napíšete reflexe i k vybraným B a C předmětům, či k čemukoliv, co jste v předmětu zažili (konference, spolupráce, vystoupení…).
4. semestr

Reflektujte studium v posledním semestru

 • Do státnic reflektujte všechny A předměty.
 • Pokud chcete, bude skvělé, když napíšete reflexe i k vybraným B a C předmětům, či k čemukoliv, co jste v předmětu zažili (konference, spolupráce, vystoupení.
Státnice

Vaše státní zkouška bude začínat prezentací vašeho portfolia. Není potřeba powerpoint prezentace, prezentujete to nejzajímavější přímo z vašeho webu. 

V portfoliu, prosím:

 1. představte, kdo jste. Představení může mít 1-2 odstavce. Představení je typicky na úvodní stránce či na podstránce typu “O mně”.
 2. V portfoliu mějte snadno přístupné příspěvky, které budou pokrývat nejméně všechny absolvované A předměty. Příspěvky o dalších předmětech a zkušenostech ve studiu jsou výhodou. Příspěvek obsahuje nejméně:
  • výstup z učení - co jste se naučili? Co jste vytvořili?
  • a sebereflexi - jak jste poznatky a zkušenosti integrovali do svého myšlení, tvorby, práce? Jak a kde byste je mohli využít? Jak byste v tématu chtěli/mohli pokračovat? 

V portfoliu, prosím, dále:

 1. mějte příspěvek o vašem plánu a očekávání od studia, který jste tvořili v prvním semestru, 
 2. a následně o vašem naplnění plánu, který vytvoříte v posledním semestru jako ohlédnutí za studiem. Např. jakou profilaci jste zvolili? Jakou praxi jste absolvovali? Jaké tři předměty pro vás byli nejdůležitější? Jak se lišila cesta od plánu? Co jste přečetli? Kam vás studium posunulo? Kam se chystáte po státnicích? Na tuto stránku také umístěte odkazy na všechny reflexe předmětů z bodu 2.

Na vašem portfoliu prosím nastavte zobrazování datumu vytvoření příspěvku.

Prezentace:

 1. Při vašem příchodu bude nachystáno vaše portfolio na počítači a projektoru. Začněte stručným představením, uveďte například část toho, co máte v portfoliu. (cca 1 min)
 2. Přejděte na příspěvek z bodu 3 b a představte vaši cestu studiem. Vyberte jen několik bodů. (cca 5 min)

Znalostní část

Na prezentaci pak bude navazovat znalostní část. Čím lépe dokážete do portfolia promítnout svou práci během studia, tím více se na něj bude zkouška orientovat a tím lépe zkrátka pro vás.

Státnice jinak

Mohli jsme pokračovat v pouhém biflování a zkoušení studentů. My jsme ale řekli ne. Zkoušky mohou být oslavou individuálního rozvoje a společného úsilí, dialogem, zážitkem. 

Reflexe kurzů a studijních aktivit

Závěrečná reflexe kurzu bude typicky jeden blogový příspěvek. Pokud Vám to dává smysl, může jich být samozřejmě více. Základem jsou reflexe A předmětů, ostatní je na vás.

Výstup z předmětu

V blogpostu můžete nahrát či odkázat na výstup z předmětu, pokud takový existuje. Například na článek na Medium, na designové výzvy atp. K výstupu přidejte komentář a reflexi. Nepleťte si prosím reflexi s hodnocením předmětu. To je třeba umístit do předmětové ankety v IS MUNI, kterou pravidelně analyzujeme a zabýváme se jí.

Položte si prosím otázky tohoto typu:

< Ohlédnutí do minulosti plánování budoucnosti >
 • Kam jste se díky předmětu posunuli?
 • Jak a v čem vnímáte kvalitu své práce v rámci předmětu?
 • V čem jste si byli nejistí, co se vám nedařilo?
 • Co byste nyní udělali jinak?
 • Co jste přečetli?
 • Změnily se vaše názory, postoje či vidění tématu, které vás zajímá?
 • K jakým tématům či zdrojům nad rámec kurzu jste se dostali? Jinými slovy, kam vás to zavedlo?
 • Jak byste se v tématu mohli dále posouvat?
 • Jaký předmět si případně můžete zapsat? 

Průběžné příspěvky v předmětu v rámci rozvojového portfolia

Kromě reflektivních příspěvků na konci semestru můžete blogovat i v průběhu kurzu. Můžete to dělat dobrovolně, pokud vám to dává smysl nebo společně v rámci kurzu, který využívá rozvojové portfolio jako metodu. Takové příspěvky jsou typicky polostrukturované, tzn. část je volná pro vaši tvorbu a část domluvená s vyučujícím např. dle úkolu nabo požadavku na sebehodnocení, které je zahrnuto do příspěvku.

Podívejte se například na blogpost Terezy.

Zdánlivé mimoběžky

Do portfolia můžete zahrnout i zmínky o tom, co se zdá nad rámec předmětů. Zapojili jste se do terénního projektu a museli jste se kvůli tomu naučit např. pracovat novém redakčním systému, vytvořit video, prezentovat před publikem? To jsou cenné zkušenosti, poznamenejte si je.

Čtenářský deník jako šperk

Pokud chcete, vytvořte speciální kategorii Čtenářský deník, do kterého budete řadit blogposty zmiňující přečtenou literaturu, vaše reflexe či recenze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info