Technologie ve vzdělávání v bakalářském studiu

Studium

Bakalářská edtech profilace připravuje studenta na participaci v procesu online vzdělávání, jakou je například tutorování online kurzů či kritické hodnocení didaktického návrhu online kurzů. Online vzdělávání je zde silně provázáno s informační gramotností jakožto základním předpokladem pro učení (sebeřízené, celoživotní). 

Online vzdělávání patří mezi stěžejní zájmy profilace i pracoviště. To realizujeme především ve formě online kurzů, které patří k největším distančním kurzům v České republice (Kurz práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí a Kreativní práce s informacemi). K tématu online kurzů a informační gramotnosti realizujeme také výzkumné projekty, do kterých se student může zapojit ve výzkumném semináři, terénním projektu či zpracování bakalářské práce.

Absolventi

Absolventi jsou schopni

  • provést kritickou didaktickou analýzu online kurzu,
  • navrhovat a poskytovat zpětnou vazbu v online vzdělávání či blended learning v roli online tutorů, 
  • prostřednictvím zpětné vazby podporovat rozvoj informační gramotnosti a sebeřízeného učení,
  • reflektovat a plánovat vlastní učení.
Pro absolvování profilace je třeba splnit
  • kurz Online tutoring,
  • tři další edtech předměty z dále uvedených a Výzkumný seminář na edtech téma,
  • napsat bakalářskou práci na edTech téma,
  • vytvořit digitální portfolio, které bude reflektovat edtechové profilování studenta, které představí u státnic.

Předměty

Magisterské předměty vhodné pro bakaláře

Garantkou bakalářské profilace je Hana Tulinská

  • Kontakt: tulinska@kisk.cz
  • Web: hanatulinska.wordpress.com

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info