EdTech očima absolventů

Mgr. Vítězslav Dohnal, ředitel ScioŠkoly Brno

Co jste se naučil?  

Udělat plakát, webovou stránku, výukové video, napsat jednoduchý program, ale to jsou nepodstatné věci. Hlavní je poznání, jak moc může digitální svět ovlivňovat ten reálný i ve vzdělávání. Digitální technologie ve vzdělávání (od hledání a využívání studijních zdrojů až po komunikaci) mne provázely celou dobou studia – nejvíce jsem se tedy naučil sám sebe vzdělávat. Studium oboru Technologie ve vzdělávání byl dobrý start.  

Co zpětně oceňujete?  

To, že KISK je ostrůvkem pozitivní deviace v univerzitním vzdělávání. Kvalita začíná partnerským přístupem, důrazem na autonomii studentů a pokračuje přes vysoce kvalifikované a pro věc zapálené lektory. Oceňuji ale také korektní, leč náročný přístup, v němž škola byla skutečně prostředím k diskusi a plánování dalšího postupu a samotné studium se často odehrávalo v mém domácím prostředí. 

Co děláte nyní?  

Jsem ředitelem Scio školy Brno. Znovu a znovu žasnu, co všechno se v digitálním světě nabízí k využití. Snažím se teď například v naší škole zavést systém digitálního portfolia žáků. 

Mgr. Monika Martonová, Game designerka

Co jste se naučila? 

Naučila jsem se být více systematická, dodržovat postupy, hledat inspiraci a best practice. Spolupracovat v týmu a přizpůsobit tomu komunikaci i styl práce. Používám nástroje jako Toggl, Asana, Trello, Slack atd., což je částečně taky návyk z KISKu. Když se chci něco naučit, koukám, jestli není nějaký e-learning na Coursera, EdX nebo Codecademy, více do svého vzdělávání zapojuji YouTube. Když bych měla konkrétněji odpovědět, co za dovednosti jsem si odnesla, umím si udělat jednoduchou grafiku nebo video a zvládnu se přenést přes to, že to není profi. Taky umím přemýšlet nad obsahem, a když tvořím nějakou vzdělávací jednotku, umím vystavět strukturu a odůvodnit to. Ještě bych zmínila hlubší přemýšlení nad cílovkou a celkově user-centered přístup. Svoje rozhodnutí se snažím zakládat na datech a faktech, ne na domněnkách a pocitech, dělám si rešerše atd. Nebojím se zeptat odborníků (aspoň je zkusit oslovit) a požádat o pomoc zkušenější lidi z oboru. 

Co zpětně oceňujete? 

Lidský přístup a možnost zaměřit se na to, co mě baví nebo co se chci zrovna učit. Taky se mi líbilo, že jsme často neměli úplně specifikované zadání a mohli jsme si hledat vlastní cesty, jak úkol splnit. A že jsme měli možnost seznámit se se širokým spektrem oblastí a rozšiřovat si obzory. Teď oceňuji taky množství kontaktů, co mi KISK dal skrze předměty, akce, projekty atd. 

Co děláte nyní? 

Ještě nedávno jsem psala články o VR a nových počítačových hrách (i z hlediska vzdělávání a nových technologických mechanismů), snad se k tomu vrátím. Učila jsem děti digitální dovednosti formou volnočasových aktivit, což bude možná na podzim pokračovat. Občas tvořím obsah pro e-learningové kurzy z oblasti počítačové a informační gramotnosti. Jako metodička expertního týmu jsem v projektu SKIPu Co nebylo v učebnici, na němž KISK participuje díky odborné garantce dr. Pavlíně Mazáčové. Nejvíce času však trávím nad vývojem počítačové hry ze světa hackingu, kde mám na starost game design (trochu se to prolíná i s UX), péči o hráčskou komunitu formou roleplay, z části sociální sítě a crowdfunding (FB, Patreon) a učím se i technické dovednosti (rozumět kódu, hledat chyby, testovat). Neuvěřitelně mě to rozvíjí, nepracuji pro žádnou firmu, jsme jen skupina nadšenců, kteří získali grant od slovenského Fondu na podporu umenia (ale peníze ještě nemáme :D). Děláme SCRUM, meetingy přes Skype, často pracujeme na dálku, občas se potkáváme v kanceláři nebo jdeme něco vymýšlet ven. Bere mi to sice hodně energie, času a dodnes pracujeme zadarmo (ještě asi 2 týdny budeme), ale je to natolik netradiční a zajímavý projekt, že malé krůčky, které děláme, a feedback, který dostáváme, nás motivuje dávat tomu čas, přistupovat k tomu zodpovědně a mít z toho radost. Tady taky vidím, jak rozmanité věci mi KISK ukázal (od game designu přes management až po prototypování webu a aplikací). Zrovna teď kreslím wireframy v mock up nástroji Figma. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info