Seznam témat      Fáze práce s informacemi    Využití informací

Využití informací

Práci s informacemi můžeme vnímat jako proces, který často začíná vyhledáváním informací, pokračuje jejich protřízením a zhodnocením, aby následně ty nejvhodnější byly využity k tomu, nač je potřebujeme.

Cesta však často není tak přímočará a mezi jednotlivými fázemi se pohybujeme sem a tam. Liší se také možnosti, pro které vlastně informace hledáme – zde si ukážeme několik typických situací.

Informované rozhodnutí

Velmi často se dostáváme do situace, ve které je potřeba něco rozhodnout. Jaký počítač si koupit? Co jít studovat? Koho volit? Kde si půjčit peníze na byt? Některá rozhodnutí jsou otázkou polepšení si, jiná otázkou odvrácení špatného. V článku na iRozhlas se například dočtete o lichvářích, kteří půjčují peníze za extrémně nevýhodných podmínek – lidem, kteří se neuměli lépe rozhodnout nebo se nechali napálit.

Některá rozhodnutí ovlivní život jednoho dne, jiná celých let. Abyste se mohli rozhodnout co nejlépe, potřebujete právě zdroje, které vám s tzv. informovaným rozhodnutím pomohou. Znamená to tedy vědět, proč se nějak rozhoduju a na základě jakých (kriticky zhodnocených) informací.

 

Diskuse

Se stejnou informovaností jako pro rozhodování bychom měli vstupovat do diskusí. Do diskusí s kamarády v kavárně, s učiteli v hodině, s cizími lidmi online. Diskuse bez vlastní informovanosti diskutujících může snadno sklouznout do prachsprostého blábolení. A to je velká škoda, neboť pak není možné dosáhnout cíle diskuse – respektující výměny perspektiv diskutujících, která umožňuje zrod nových myšlenek a názorů.

 

Seminární práce

Na informacích zakládáte také školní úkoly, jako jsou seminární práce. Školní úkoly nejsou žádnou méněcennou prací, naopak! Právě jejich prostřednictvím se učíte a rostete. Pokud se budete snažit využít ten nejlepší materiál, podpoříte sami sebe, ale také své spolužáky a učitele, kteří vaše práce čtou.

Podívejte se například na ozdrojované práce starších kolegů na Masarykově univerzitě, kteří postují své přípravy na přednášky na blog.

 

Tvorba různého druhu

Možná není vaším typickým úkolem či zálibou jen text. Možná jste třeba youtubeři či blogeři. I taková  práce stojí a padá na informacích, s počtem sledujících navíc stoupá i jistá odpovědnost. Možná jste zaznamenali například dokument o (fast)fashion bloggerkách, kterým změnilo pohled na věc zjištění o pracovních podmínkách žen v Asii, které  oblečení šijí. Informace předtím nebyly nedostupné, bloggerky byly zkrátka málo informované. Rozhlížejte se, hledejte kontext svých zájmů, ať už děláte cokoliv.

 

Práce

Podobně důležité je využívání kvalitních informací také v pracovních aktivitách. Nejvíce to snad pocítí ten, kdo pracuje na volné noze. Rozhodnutí bez informací o vaší investici a směru podnikání se odrazí ve vaší peněžence. Podobně však také v pracovním týmu – pokud nezjistíte dost o trhu, o uživatelích vaší služby nebo produktu, o společensko-politickém dění, ve kterém podnikáte, o uměleckém prostředí, ve kterém tvoříte, pak vás od neúspěchu může zachránit šťastná náhoda nebo opravdu zázračná intuice.

Zkuste z informovanosti udělat rutinu, samozřejmost, svou vlastnost. Zařaďte čtení do svého programu. Ptejte se sami sebe na základě čeho se rozhoduji? Co podporuje můj názor? Z čeho mohu tvořit? Proč si něco myslím? Co jsem četl/četla v posledním týdnu?


Autor
Mgr. Hana Tulinská, odborná pracovnice KISK