Design 
informačních služeb

Nasloucháme uživatelům. Navrhujeme zlepšení. Vytváříme společně řešení. Služby představujeme jako způsob řešení problémů uživatelů a zákazníků, vytvářené s nimi ve spolupráci, a založené na jejich maximálním porozumění. Kompetence v procesech navrhování, zavádění, řízení a hodnocení služeb a inovací předáváme nejen teoreticky, důraz klademe na reálné zažití designového procesu, na práci založené na designovém myšlení a metodách designu zaměřeného na člověka.

Inovace nepřicházejí jen tak. Stojí za nimi empatie, kreativita a schopnost dotáhnout práci do konce. Ve výuce i v návrhu služeb proto používáme designové myšlení a projektový přístup.

Profilace ve studentech buduje pochopení procesu uvádění nových myšlenek do praxe. Pilíři znalostí a dovedností, které si student odnese, jsou především základní principy řízení inovací a jejich pragmatické pojetí. Profilace je v současnosti orientována zejména na sociální inovace, které však mohou nabývat podob také technologických řešení.

Snažíme se kriticky hodnotit trendy v oboru designu služeb i produktů, spolupracujeme s českými i zahraničním experty v oblastech designu služeb, produktů, uživatelské zkušenosti a uživatelského výzkumu. Právě to jsou vedle projektového managementu hlavní možná uplatnění absolventů profilace v jejich inovačně orientované kariéře.

Designem služeb a souvisejícími oblastmi se zabýváme od roku 2012.
Podobný ucelený vzdělávací program se zaměřením na design služeb v ČR dosud neexistuje.

Studium

Výukové kurzy, stejně jako projekty směřované do praxe, stavíme na metodologii human centered design. Považujeme za důležité osahat a zažít si práci s metodami a nástroji ve všech fázích designového procesu - výzkumu, analýzy, navrhování a testování služeb. Komplexní přístup k výuce v oblasti inovací zaručí zejména jejich větší použitelnost a udržitelnost v porovnání s pouhým upřednostněním inovační teorie. V různých oblastech designu studentům zajišťujeme kontakt s aktuálními tématy i se současnými odborníky ze světa veřejných i komerčních služeb.

Absolventi

Úspěšný absolvent profilace Design informačních služeb:

 • zná a uplatňuje proces navrhování, zavádění, řízení, dodání i hodnocení služeb a inovací obecně, a je schopen v těchto oblastech efektivně pracovat,
 • ovládá a praktikuje zaměření na zákazníka, designové myšlení a principy designu služeb,
 • umí navrhnout uživatelský/zákaznický výzkum, mapování potřeb, analyzovat výzkumná data a navrhnout odpovídající řešení,
 • umí řídit projekty,
 • pracuje na sobě a své „osobní vizi“, a to dlouhodobě,
 • umí motivovat a řídit spolupracovníky v týmu.

Absolvent najde uplatnění na těchto a dalších podobných pozicích:

 • projektový manažer či specialista v oblasti inovací,
 • designér či manažer služeb,
 • user/customer experience designér,
 • marketingový manažer,
 • produktový manažer,
 • analytik informací, dat, trhu,
 • vedoucí pracovník v komerční, neziskové i veřejné sféře,
 • podnikatel v oblasti služeb a digitálních služeb.

Předměty profilace

Nabídkou předmětů se snažíme průběžně reagovat na aktuální témata oboru designu služeb, na aktuální společenská témata i na příležitosti propojování studia s praxí a experty.

Páteří profilace je projektový předmět Design informačních služeb, rozhraní a interakcí, který studenty uvádí do problematiky designu zaměřeného na člověka, a ve kterém zároveň mohou v pracovních týmech prakticky aplikovat designové myšlení a jeho metody při procesu navrhování prototypu konkrétní služby nebo produktu. Volitelné předměty umožňuji prohloubit znalosti a prakticky aplikovat dovednosti designéra služeb také v jeho dalších možných rolích - výzkumníka, designéra digitálních objektů, manažera a leadera. Neméně důležitou složkou kurikula je snaha uchopovat design kriticky a posilovat etický přístup a odpovědnost role designéra.

Garant profilace a kontaktní osoba

Mgr. Tomáš Štefek


telefon: 728 116 416
e‑mail:

Designové myšlení pro knihovny. Příručka pro knihovny zaměřené na uživatele

Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách.

K čemu je design služeb? 10 případovek z veřejné sféry

Design zaměřený na člověk. Soubor nástrojů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info