Design informačních služeb

Nasloucháme uživatelům. Navrhujeme zlepšení. Vytváříme společně řešení.

Kdo se tomu věnuje:

Kontaktní osoba: Tomáš Štefek

Design služeb klade důraz na kvalitu zážitku z interakce člověk-služba, stejně jako na systémový pohled zlepšování služeb samotných. V zahraničí se stává běžnou součástí nabídky vysokoškolské výuky, v českém prostředí jej však lze stále považovat za poměrně nový obor.  

Na metodologii HCD (Human-Centered Design) stavíme některé ze svých klíčových výukových kurzů, například Design informačních služeb, rozhraní a interakcí nebo Service design workshop. Na metodologiích designu služeb jsou založené také projekty směřované do praxe, často přesahující obor knihovnictví, např. současný projekt Sociální inovace v knihovnách, nebo již ukončený Libdesign. Od roku 2015 umožňujeme našim studentům nad rámec hodnocení v předmětu Projektový management získat také certifikát od Společnosti pro projektové řízení, o. s. (CO SPŘ), která byla ustanovena k realizaci certifikačního procesu dle IPMA®. 

Znalosti a dovednosti pro uplatnění v této oblasti si můžete osvojit během navazujícího magisterského studia díky specializaci Design informačních služeb.


VYBRANÉ PUBLIKACE A PŘEKLADY

 

O designu a designovém myšlení také publikujeme. Zajistili jsme překlady knih Human Centered Design Toolkit a Designové myšlení pro knihovny. Pohledy na designování služeb v knihovnické praxi doplňuje kniha Knihovníci jako designéři. Pomohli jsme na svět knize Skvělé služby Adama Hazdry a kol. Zajímavé případové studie z veřejné sféry shrnuje kniha K čemu je design služeb?

 


AKCE

 

Průběžně nabízíme knihovnám a veřejným institucím workshopy a školení zaměřené na design služeb, designové myšlení, jeho metody a nástroje. V současnosti organizujeme každoroční inkubační a akcelerační programy inovací ve službách knihoven, pořádáme konferenci Sociální inovace v knihovnách.

V minulosti jsme realizovali dva ročníky konference Libdesign, navazující designové workshopy, čtyřdenní Cestu za lepším rozhraním knihovních služeb a pořádali pro knihovny hackathony. Svým zaměřením se s oblastí designu služeb prolínala také konference Library Marketing Tuesday.


PROJEKTY

 

Sociální inovace v knihovnách Podporujeme knihovníky ve vytváření a rozvoji služeb, které zlepšují životy a svět

Libdesign — Jak pomoci knihovnám s designem služeb?

ERNIE — Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů


VYBRANÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY

 

Mystery shopping v knihovnách — Hodnocení designu služeb v knihovnách

Gamifikátoři — Gamifikace v e-learningu

MAGISTERSKÁ STUDIJNÍ PROFILACE
DESIGN INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Profilace ve studentech především buduje pochopení procesu uvádění nových myšlenek do praxe. Představuje služby jako způsob řešení problémů jejich uživatelů, vytvářený s nimi ve spolupráci, a založený na jejich maximálním porozumění.

 

Pilíři znalostí a dovedností, které si student odnese, jsou především základní principy řízení inovací a jejich pragmatické pojetí. Profilace je nyní orientována zejména na sociální inovace, které však mohou nabývat podob také technologických řešení.

Komplexní přístup k výuce v oblasti inovací zaručí zejména jejich větší použitelnost a udržitelnost v porovnání s pouhým upřednostněním inovační teorie. Tím, že studentům dáme nahlédnout také do historie, probereme s nimi poslední data o chování českých uživatelů a zákazníků, nebo je naučíme kriticky hodnotit trendy v oboru designu, dáme jim pevnější základ pro inovačně orientovanou kariéru.

KISK se touto oblastí zabývá již několik let. Je třeba zdůraznit, že podobný vzdělávací program, zaměřený na design služeb, v ČR dosud neexistuje, ačkoli se stává běžnou součástí nabídky vysokoškolské výuky v zahraničí.


KURZY PROFILACE

 


KOMPETENCE ABSOLVENTA

 

Úspěšný absolvent profilace Design informačních služeb:

 • zná a uplatňuje proces navrhování, zavádění, řízení, dodání i hodnocení služeb a inovací obecně, a je schopen v těchto oblastech efektivně pracovat,
 • ovládá a praktikuje zaměření na zákazníka, designové myšlení a principy designu služeb,
 • umí navrhnout uživatelský/zákaznický výzkum, mapování potřeb, analyzovat výzkumná data a navrhnout odpovídající řešení,
 • umí řídit projekty včetně řízení financí,
 • pracuje na sobě a své „osobní vizi“, a to dlouhodobě,
 • umí motivovat a řídit spolupracovníky v týmu.

Absolvent najde uplatnění zejména na těchto pozicích:

 • projektový manažer či specialista v oblasti inovací,
 • designér či manažer služeb,
 • UX/CX designér,
 • marketingový manažer,
 • produktový manažer,
 • analytik informací, dat, trhu,
 • vedoucí pracovník v komerční, neziskové i veřejné sféře,
 • podnikatel v oblasti služeb a digitálních služeb.

PŘIHLÁŠKA

 

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Inovace nepřichází jen tak. Stojí za nimi empatie, kreativita a schopnost dotáhnout práci do konce. Ve výuce i v návrhu služeb proto používáme designové myšlení a projektový přístup.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info