Vyzkoušejte BKB software pro ovládání pomocí očí

BKB je open-source software pro ovládání myši a klávesnice pomocí pohybu očí a za přispění jednoho z následujích eyetrackerů: TobiiREX, Tobii EyeX, Tobii Eye Tracker 4C, The EyeTribe a Gazepoint GP3. 

3. 4. 2019 Jan Fitz

Eyetracking může být vynikajícím pomocníkem a nástrojem při potřebě ovládat počítač jinak než za pomocí konvenčních polohovacích zařízení jako je klávesnici či myš. Neocenitelné uplatnění může mít především pro imobilní část populace s nestandardními nároky na ovládání a používaní technologií. Přesně k těmto účelům slouží software BKB šířený pod open-source licencí, jehož autorem je ruský vývojář působící na Githubu pod přezdívkou MastaLomastar. V následujícím textu budu představen postup instalace a základní práce se softwarem.

Instalace a nastavení

Software je dodáván jako spustitelný exe soubor, stačí tedy pouze stáhnout obsah repozitáře v podobě zip archivu nebo vytvořit lokální kopii repozitáře pomocí gitu a následně spustit příslušnou lokalizovanou verzi ze složky s názvem exe. Je nezbytné, aby pracovní složka obsahovala všechny původní a níže zmíněné soubory soubory. V opačném případě nebude správně nastaveno lokalizační prostředí a použije se jako výchozí jazyk ruština.

Pro správný běh programu je nezbytné mít nainstalované Microsoft Visual C++ pro Visual Studio 2012 Update 4. Jeho instalace je většinou již obsažena  v samotné instalaci Windows a není třeba nic dodatečně instalovat. K případnému stažení je k dispozici zde: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679. Pokud není toto prostředí správně nainstalováno, dojde k ukončení programu s následující chybou: You will need "TobiiGazeCore32.dll" version 4.1.3.938 or newer to be copied to the working directory of the program.

Před samotným spuštěním softwaru je nutné kalibrovat zařízení pro sledování očí v příslušném programu dodávaném se zařízením. Speicika jednotlivých podporovaných zařízení jsou popsána níže.

Použití s Tobii eytrackerem

Tobii v tuto chvíli již neumožňuje stahování sadu nástrojů Gaze SDK, která je pro běh programu nezbytná. Je však možné získat příslušné soubory po stažení a instalaci následujícího souboru: http://files.update.tech.tobii.com/engine/Tobii.EyeX_2.1.1.293.exe

Použití s EyeTribe eyetrackerem

Je nezbytné, aby před spuštěním programu správně pracoval EyeTribe server a je třeba kalibrovat zařízení.

Použití s Gazepoint eyetrackerem

Před spuštěním je třeba spustit Gazepoint Control a provést příslušná inicializační nastavení.

Zvuk klávesnice

Pro získaní odezvy pro uživatele se po stisknutí (dostatečně dlouhé fixaci) tlačítka klávesnice přehraje doprovodný zvuk. Tuto funkcionalitu je možné zakázat odstraněním souboru click.wav či jeho nahrazením za jiný zvukový soubor stejného formátu a jména.

Základní funkcionalita

Po spuštění programu je třeba vybrat zvolené zařízení pro sledování očí, toho lze docílit fixací tlačítka s příslušným zařízením. Pokud je připojeno zařízení typu airmouse či podobné, je použito jako primární zařízení. Dále je možné nastavovat pozici jednotlivých tlačítek na boční liště, její umístění na obrazovce a citlivost udávanou v době fixace potřebné pro aktivaci tlačítka. Dále je možné nastavit zobrazení a skrytí klávesnice v průběhu fungování programu.

Na následujícím videu je možné vidět základní funkcionalitu softwaru:

Tato ukázková videa jsou doplněna o anglické titulky: 

Známé problémy

  • Program nelze snadno vypnout. Je třeba vynutit ukončení pomocí nástrojů Windows či pomocí klávesové zkratky (typicky Alt+F4),
  • zatím nefunguje s aplikacemi v režimu celé obrazovky,
  • zatím nefunguje s rozhraním Metro na Windows 8/8.1, je třeba použít starší rozhraní,
  • v některých případech nemusí fungovat možnost drag-and-drop,
  • nefunguje při odhlášení uživatele z Windows (je třeba software znovu spustit a nastavit),
  • a další menší problémy...

Kompilace zdrojového kódu

Ke kompilaci zdrojových kódů je doporučeno použít Microsoft Visual Studio 2012 (nejlépe poslední verze), jelikož většina používaných knihoven třetích stran je kompilována stejným způsobem a ve stejném prostředí.

Ostatní

Oficiální anglický popis softwaru a případné již komunitou vyřešení problémy lze dohledat v původním repozitáři autora na Githubu. 


Text převzat z GitHub.com, autorem zdrojových kódů je @MastaLomastar

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info