Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi

Mgr. Hana Tulinská, RNDr. Michal Černý

Kurz je zaměřený na práci s informacemi inspirovaný rámcem informační gramotnosti ALA a aktuálními trendy a aplikacemi. Kurz provází dílčími kroky procesu tvorby odborné práce od vyhledávání informací na Google i ve Scopus po psaní textu.

Jak studovat?

Kreativní práce s informacemi

Kreativní práce s informacemi

RNDr. Michal Černý

Kurz je zaměřený na rozvoj tvořivosti v učení, kreativní techniky využitelné pro práci s informacemi (od myšlenkových map až po sketchnoting a techniky tvůrčího psaní). 

Jak studovat?

Kurz rozvoje digitálních kompetencí

Kurz rozvoje digitálních kompetencí

RNDr. Michal Černý

Kurz zaměřený na kompetence dle evropského rámce DigComp 2.1 - informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci v online prostředí, tvorbu digitálních objektů, bezpečnost a řešení problémů.

Jak studovat?

Kurzy pro veřejnost 

Online kurzy Katedry informačních studií a knihovnictví jsou plně distanční. Jejich specifikem je možnost zvolit individuální studijní cestu - absolvovat celý kurz, jeho část, nebo jen tak brouzdat otevřenými studijními materiály. Dalším specifikem je silná podpora studijícího - k dispozici jsou tutoři, kteří mohou pomoci s učením a poskytují individuální zpětnou vazbu na plněné úkoly.

Kurzy jsou univerzitní, tvořené odbornými pracovníky Katedry informačních studií a knihovnictví, čemuž odpovídá a sluší přecházení mezi vzletnými úvahami a praxí. Kurzy je možné absolvovat zdarma nebo částkou 300 Kč přispět na jejich budoucí chod. Za absolvování celého kurzu je možné získat certifikát např. pro zaměstnavatele.

V jarním semestru 2020 je možné studovat kurzy kdykoliv v období 30. 3. do 31. 5. 

Rozvoj online tutoringu byl podpořen v roce 2020 z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity.

Kontakt: kiskonline@gmail.com

„O všechny účastníky starají tutoři, absolventi kurzu Online tutoring na KISKu. Ti pomáhají ve studiu a poskytují individuální zpětnou vazbu. Tím mimo jiné ukazují roli (učícího) knihovníka v online vzdělávání.“

Mgr. Hana Tulinská Mgr. Hana Tulinská
autorka kurzů, odborná pracovnice KISK

„Na kurzech je skvělá možnost návratu do univerzitního prostředí a s ním spojená kvalita obsahu, který pak můžete využít ve školách a knihovnách.“

RNDr. Michal Černý RNDr. Michal Černý
autor kurzů, asistent na KISK

Tutoři

Bc. Jana Folková

www: www.jfolkova.wordpress.com

Studentka Katedry informačních studií a knihovnictví, studuje v profilaci Technologie ve vzdělávání. Dlouhodobě se zajímá o téma spolupráce knihoven a škol. Pracuje v Knihovně JAMU, kde se mimo jiné věnuje informačnímu vzdělávání.

Bc. Klára Dvořáková

www: www.dvorakovaklara.wordpress.com

Studentka Katedry informačních studií a knihovnictví, konkrétně na magisterské profilaci Technologie ve vzdělávání a také pedagogického minima. Zajímá se o propojení škol a knihoven (nejen) na vzdělávacích lekcích, online vzdělávání a digitální portfolia knihovníků či učitelů. Ve volném čase se věnuje knihám, psaní blogu na Wordpressu a fotografování přírody.

Bc. Vojtěch Hamerský, DiS.

www: www.eclecticguy.cz

Student magisterského studia Katedry informačních studií a knihovnictví, v současnosti zároveň pracující jako obsahový specialista pro Československou bibliografickou databázi. Snaží se propojovat digitální technologie a vzdělávání, pracovně se navíc věnuje i digitálnímu marketingu, PR, sociálním sítím a video i audio produkci. Svě zkušenosti pak předává formou workshopů, přednášek či seminářů nejčastěji v knihovnách po celé České republice.